"נקלענו לתקופה מאוד קשה. הלכנו שלוש פעמים לבחירות מיותרות והוצאנו כספים מיותרים, ואז לצערנו נחתה עלינו הקורונה. זו המכה הכלכלית הקשה ביותר. זה סיפור שמחייב סייעתא דשמיא, ואנחנו צריכים להתפלל לקב"ה כדי להצליח בהתמודדות". כך אומר ל"מעריב" יו"ר ועדת הכספים משה גפני.

לדבריו, "בפנינו עומדות בעיות קשות מאוד. צריך לעזור לעצמאים ולשכירים, שחלקם רעבים ללחם שלא באשמתם. המדינה אינה יכולה לעמוד מהצד ולהישאר אדישה. חייבים להביא כסף מתקציב המדינה לצורך הסיוע, כי אין הכנסות ואין צריכה של מוצרים".

בתשובה לשאלה כיצד הוא רואה את הטיפול במשבר עד כה אומר גפני: "נכנסתי לתפקיד רק עכשיו, ופניי לעתיד. מצד אחד המציאות שבה השביתו את המשק לחלוטין תרמה לעובדה שמצב התחלואה כאן קל יותר מבאירופה ובדרום אמריקה. מצד שני, במצב של סגירת המשק אנשים לא הביאו פרנסה הביתה, וזו פגיעה דרמטית.

"לדעתי, עלינו ללכת בדרך האמצע, כמו שהרמב"ם אמר: מצד אחד עלינו לעשות הכל כדי לשמור על רמת תחלואה נמוכה ולא לפגוע בבריאות האזרחים, ומצד שני להחזיק את המשק מעל למים".

עוד מוסיף יו"ר ועדת הכספים כי "עלינו להיות כל הזמן עם היד על הדופק. צריך לראות שלא מאבדים שליטה מבחינת התפשטות המחלה ושהמשק ימשיך לעבוד".

לדעתך, צעדי הסיוע שננקטו עד היום מספיקים?
"צריך מהלכים נוספים שיזרימו כסף ותקציבים למעסיקים ולעובדים. פקידי האוצר הבטיחו שהכסף יגיע, ואני ממתין לראות. אני נותן להם הזדמנות לתיקון הדרך של מתווה הסיוע. אני מעוניין שהכסף יגיע לאותם אנשים מסכנים. כבר התקבלה החלטת ממשלה לעזור למעסיקים בהחזרת העובדים, ואם הדבר ייעשה - זה מצוין".