דו"ח שופט בית המשפט העליון לשעבר יורם דנציגר, הבודק החיצוני בפרשת החלפת מנכ"ל כלל ביטוח, קובע שיו"ר הדירקטוריון דני נווה פעל כהלכה בפעולה להחלפת המנכ"ל, וכי לא נמצא בדל של ראייה התומכת בטענות שהפנה המנכ"ל יורם נווה במכתב ששיגר. הדו"ח שממצאיו העיקריים פורסמו במעריב הובא היום (רביעי) לאישור הדירקטוריון שצפוי היה לאשרו.

עוד קובע הדוח כי יו"ר הדירקטוריון פעל בתום לב והפעיל שיקול דעת עצמאי בהחלטתו זו ולא הושפעה מפגישות שקיים על בעלי מניות המיעוט (משפחת מורי ארקין, אלפרד אקירוב ואייל לפידות).

עם זאת, השופט דנציגר קובע כי דני נווה צריך היה להביא את מהלך ההחלפה לאישור הדירקטוריון ולא להודיע על למנכ"ל יורם נווה במפגש אישי שיזם אתו. בעקבות מפגש זה שיגר יורם נווה מכתב חריף לדירקטוריון, ולמפקח על הביטוח, ובו הטיח טענות קשות ביו"ר הדירקטוריון על ניגודי עניינים.

הבודק כולל בדין וחשבון שלו המלצה חשובה. לדבריו יש להביא לתשומת לב האחראים כי בעלי מניות מיעוט בחברות ביטוח הנסחרות ללא גרעין שליטה, חייבים להכיל לגבי עצמם כללי זהירות בבואם לדון באינטרסים הנוגעים להם בחברת הביטוח.

דנציגר רומז לכך למעורבות כביכול שהיתה לבעלי מניות המיעוט ובראשם אייל לפידות בנעשה בכלל ביטוח. כפי שנחשף במעריב, המפקח על הביטוח באוצר ד"ר משה ברקת לא היה מרוצה מממצאי הדו"ח הראשונים ודרש לערוך מקצה שיפורים.

משה ברקת. צילום: דוברות משרד האוצרמשה ברקת. צילום: דוברות משרד האוצר

הדו"ח הסופי אינו שונה מהותית מהדו"ח הראשוני שנחשף במעריב למעט ההערה ליו"ר הדירקטוריון לפיה הוא אמור היה להביא את מהלך ההדחה תחילה לידיעת דירקטוריון החברה.

לאחר שדו"ח דנציגר יאומץ בדירקטוריון, צריכים החברים להחליט האם להמשיך את המהלך שבו התחיל דני נווה ולהביא החלטה להחלפת מנכ"ל החברה. כך או אחרת במערכת היחסים הנוכחית שנוצרה בצמרת כלל ביטוח, למנכ"ל ככל הנראה לא תהיה ברירה והוא ייאלץ ללכת הביתה.