רעידת אדמה במערכת הבנקאית. בנק לאומי, השני בגודלו במדינה, הודיע היום (שלישי) על פרישה מאיגוד הבנקים. דירקטוריון הבנק אישר היום את המלצתם המשותפת של יו"ר הדירקטוריון, ד"ר סאמר חאג' יחיא, והמנכ"ל, חנן פרידמן, להפסיק את החברות של לאומי באיגוד הבנקים.

החלטת לאומי לפרוש מאיגוד הבנקים מבוססת על מדיניות אשר באה לקדם שיח יותר ישיר, שקוף, ומבדל אל מול כל מחזיקי העניין של הבנק, ובכלל זה הרגולטורים, הרשות המחוקקת, וציבור הלקוחות – וזאת מתוך אמונה ששיח ענייני ומקצועי יתרום לחיזוק האמון של הרגולטורים והלקוחות כמו גם להשאת ערך ללקוחות הבנק.

הפרישה מאיגוד הבנקים מגיעה לאחר מהלכים דומים שיושמו לאחרונה בלאומי, במסגרת החלטת הבנק לעבוד באופן ישיר ובלתי אמצעי אל מול הגופים הרלוונטיים. בתוך כך, הפסיק לאחרונה הבנק את ההתקשרות מול חברת לובינג ומול חברות לייעוץ תקשורתי.

"לאחר בחינה מעמיקה שנערכה בלאומי, ולאחר תקופה משמעותית של לבטים בנושא, הבנק הגיע לכלל מסקנה כי בעת הזו, המשך החברות של הבנק באיגוד הבנקים אינה משרת עוד את טובתו של הבנק. לאומי סבור כי נכון לקיים שיח ישיר, שקוף, ובלתי אמצעי עם מחזיקי העניין השונים, ובכללם גורמי הממשל והרגולציה; שיח כאמור שהוא מקצועי וענייני הינו יעיל ואפקטיבי יותר. עמדה זו באה לידי ביטוי בצעדים נוספים שנקט לאומי בחודשים האחרונים".

חנן פרידמן, מנכ''ל בנק לאומי (צילום: אורן דאי)חנן פרידמן, מנכ''ל בנק לאומי (צילום: אורן דאי)

"אחד מתפקידיו החשובים והעיקריים של איגוד הבנקים הינו לקדם את אמון הציבור במערכת הבנקאית. בנק לאומי בדעה, כי במקרים רבים איגוד הבנקים, על אף פעילותו הראויה והמבורכת, אינו יכול לפעול לשיפור המוניטין הציבורי של המערכת הבנקאית, וזאת לאור העובדה כי פעמים רבות הלך הרוח השלילי נגד המערכת הבנקאית נובע מהתנהלות נקודתית של בנק זה או אחר (או של מספר בנקים), ולא של כלל המערכת; העיסוק של איגוד הבנקים בנושא, כמי שמייצג את כלל המערכת הבנקאית, עלול לגרום לתודעה ציבורית שלילית כלפי המערכת הבנקאית כולה. לעמדתנו, נכון וראוי לייצר בידול בין הבנקים השונים, כשעל כל בנק לקחת אחריות, לדבר בפני עצמו וללא גורם מתווך". 

בלאומי ציינו בעקבות ההחלטה כי הם מוקירים ומעריכים את פועלו הרב של איגוד הבנקים לטובת מערכת הבנקאות הישראלית, מאז הקמתו בשנת 1959. "יחד עם זאת, ומתוך אחריות כלפי האיגוד והמערכת, לאומי יקיים את חלקו במלואו בתקציב של 2020.לאחר הפרישה מהאיגוד, בנק לאומי מתכוון לעשות שימוש במשאבים כספיים שהשקיע עד כה בפעילות האיגוד, לשם הגברת הפעילות הציבורית הישירה של לאומי בתחום החינוך הפיננסי וקידום התנהלות פיננסית נבונה בקרב הציבור".