המפקח על הביטוח ושוק ההון באוצר ד"ר משה ברקת פועל ללא הפסקה לשיפור הטבות הצרכנים על חשבון גופי הניהול העסקיים. אתמול הפיצה רשות שוק ההון לגופים המוסדיים הוראה המחייבת אותם לשלוח המחאות לכ־300 אלף בעלי חשבונות לא פעילים. לכל בעל חשבון תישלח המחאה בסך של עד 8,000 שקלים על סכום היתרה. 

לפני כמה חודשים החליט הממונה להרחיב את מהלך שליחת ההמחאות, שהתחיל כפיילוט בשנת 2018. ההוראה שפורסמה אתמול קובעת שעל קופות הגמל לשלוח המחאה מחודשת לבעלי חשבונות לא פעילים שלא פדו אותה עד כה.

בשנת 2016 פורסמו תקנות שאיפשרו לעמית לא פעיל, עם יתרה של עד 8,000 שקל, למשוך את כספו בפטור ממס. בפועל רק אחוז קטן של עמיתים ניצלו את המצב, ובעקבות כך פורסמה ב־2018 הוראה נוספת, שחייבה את קופות הגמל לשלוח לעמיתים המחאות בדואר. 
לפי הנתונים, בין מאי 2018 למרץ 2019 קיבלו 250 אלף עמיתים המחאות בדואר. עד כה נפדו 50 מיליון שקל מחשבונות שבעליהם כלל לא ידעו על קיומם. פוטנציאל החזר הכספים הכולל עומד על 800 מיליון שקל.

מהלך נוסף של ד"ר ברקת נוגע להוזלת ביטוח הנסיעות לחו"ל באמצעות קופות החולים. אתמול פרסם המפקח טיוטת הוראות המגבילה את שיעור ההוצאות שאותן רשאיות קופות החולים לגבות בביטוח נסיעות לחו"ל. עיקר ביטוחי הנסיעות לחו"ל נעשה כיום באמצעות חברת מכבי מדיכלל, המשותפת למכבי שירותי בריאות ולכלל ביטוח.

קופות החולים משמשות כיום כבעלות הפוליסות שבאמצעותן משווקים את ביטוח הנסיעות. כ־20% מהנוסעים בוחרים לבטח את עצמם באמצעות קופות החולים בשל המחיר הנמוך יחסית. הביטוח באמצעות הקופות הוא אפיק נגיש גם למבוטחים מבוגרים ובעלי עבר רפואי.

קופת חולים כללית (צילום: אבשלום ששוני)קופת חולים כללית (צילום: אבשלום ששוני)

קופות החולים גובות מהמבוטחים עמלות גבוהות, בהתאם להסכמים שנחתמו עם חברות הביטוח בשנת 2010. הממונה החליט שתקרת העמלה שאותה יהיו רשאיות קופות החולים לגבות לא תעלה על 5% מהפרמיה. נוסף על כך יוכלו קופות החולים להמשיך בשיווק הפוליסה בלי שיידרשו לממן את הוצאות המכירה מתקציב סל הבריאות.

מנגד, אסר המפקח על סוכני הנסיעות להמשיך בשיווק ביטוחי נסיעות לחו"ל. המהלך, שהתקבל בלחץ סוכני הביטוח, עורר התמרמרות בקרב סוכני הנסיעות, שאף עתרו לבג"ץ. 

מהלך נוסף שעורר סערה נוגע להיתר שנתן המפקח, בגיבוי שר האוצר ישראל כ"ץ, לחברת כרטיסי האשראי מקס להתחיל בשיווק ביטוח. מחישוב שנעשה באוצר עולה כי מהלך כזה עשוי לחסוך לציבור המבוטחים הרחב עד מיליארד שקל בשנה.