שיפור מסויים בשוק העבודה שנפגע קשות ממשבר הקורונה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (שני), מספר המועסקים שנעדרו ממקום עבודתם קטן משמעותית בחודש מאי לעומת חודש אפריל. מהנתונים עולה כי מספר המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בשל הקורונה בקרב בני 15 ומעלה עמד על 684.2 אלף (1.276 מיליון בחודש הקודם). 265.6 אלף מועסקים בני 15 ומעלה נעדרו מעבודתם חלק מהשבוע (252.1 אלף בחודש הקודם). בסך הכל כרבע מהמועסקים הפסידו ימי עבודה בשל סיבות הקשורות למשבר הקורונה, לעומת 39 אחוזים בחודש אפריל. 

האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים: שירותי אירוח ואוכל (64.4%), אמנות, בידור ופנאי (50.5%), שירותים אחרים (42.4%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (34.9%), חינוך (32.2%), שירותי ניהול ותמיכה (31.2%).

האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה במשלחי יד: עובדי מכירות ושירותים (37.1%), פקידים כלליים ועובדי משרד (28.8%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (28.1%).

בחלוקה לפי גילים, אחוז הנעדרים מהעבדוה בשל הקורונה היו בני ה-65 ומעלה - 37.0%, בקרב בני 64-60 -  26.4%, בקרב בני 34-30 - 23.6%, בקרב בני 29-25 - 39.2% 26.9%.