בעקבות דרישת המפקח על הבנקים: דירקטוריון בנק הפועלים נענה לדרישת המפקח על הבנקים והחליט להרחיב את פעילות ועדת דנציגר לבדיקת פרשת העלמות המס בארה"ב גם לפרשת פיפ"א, שמקורה בפעילות הבנק בשווייץ. בראש הוועדה החיצונית עומד שופט העליון בדימוס יורם דנציגר.

יו"ר דירקטוריון הבנק החדש ראובן קרופיק הודיע על הרחבת פעילות הוועדה בתמיכת המנכ"ל דב קוטלר. "הוועדה תבחן גם את דרכי הפעולה האפשריות של הבנק למיצוי זכויותיו בפרשת פיפ"א ואם טובת הבנק מצדיקה נקיטת הליכים או צעדים אחרים כלפי כל צד שלישי (מנהלים לשעבר - י"ש)", נכתב בהודעה לבורסה.

השופט בדימוס יורם דנציגר (צילום: אורי לנץ)השופט בדימוס יורם דנציגר (צילום: אורי לנץ)

"כמו כן, תבדוק הוועדה את התהליכים הניהוליים ותהליכי הבקרה שאפשרו את המעשים, תוך התייחסות להיבטי ממשל תאגידי והתנהלות ההנהלה והדירקטוריון", נמסר עוד. בפרשת פיפ"א מעורבים מספר בנקים בעולם, שנחשדו בסיוע לבכירי התאחדות הכדורגל העולמית בפעולות הלבנת הון. במסגרת ההסדר שאליו הגיע הפועלים עם הרשויות, שילם הבנק קנס של 30 מיליון דולר.

כאמור, המפקח על הבנקים החדש יאיר אבידן דרש את הרחבת היקף העבודה של הוועדה, מחשש שנגד הבנק תוגש תביעה נגזרת מצד בעלי המניות. הליך דומה ננקט בעבר גם על ידי בנק לאומי, שם הסתיימה הפרשה בפשרה שבה קיבלו בעלי המניות עשרות מיליוני דולרים.