חברות התעופה הישראליות, שהיו מהראשונות שנקלעו לקשיים במשבר הקורונה, השלימו את החתימה על הסכמי סיוע פיננסיים עם האוצר, מה שאמור להקל על חזרתן לפעילות שוטפת. הנהלת ישראייר דיווחה אתמול על הבנות עם כל הגורמים הפיננסיים המלווים את החברה, ובראשם משרד האוצר ובנק לאומי. במסגרת זו יגדיל משרד האוצר את ההלוואה בערבות מדינה מ־93 מיליון שקל ל־140 מיליון שקל. ההלוואה תוחזר במשך שבע שנים, כשבשנה הראשונה תשלם החברה ריבית בלבד. ישראייר תקבל את המימון באמצעות הבנק הבינלאומי ובנק מזרחי טפחות. הפיצול יאפשר ניהול נכון יותר של הסיכון ושל תזרים המזומנים.

הגדלת סכום המימון ל־140 מיליון שקל תאפשר לישראייר לפעול עד סוף פברואר 2021 במגבלות ההפעלה הנוכחיות, הכוללות בעיקר השבה של ישראלים מחו"ל. במקביל, ישראייר התחייבה לבצע פירעון מוקדם של הלוואה בסך 5 מיליון דולר (17.5 מיליון שקל) שניתנה לה לצורך רכישת מטוסים. בנק לאומי, שהוא הנושה הגדול של ישראייר, יגמיש את מגבלות המימון ("קובננטים") ויתאימן לעידן הקורונה בכל הקשור לחוב המטוסים ולאשראי לזמן קצר.

קבוצת אי.די.בי, בעלת השליטה בישראייר, תרמה אף היא לפתרון הפיננסי הכולל, והשיבה לחברה 10% מההלוואה שנלקחה ממנה בשנת 2019. משרד התחבורה התחייב מצדו לאפשר לישראייר להגדיל את כמות התדירויות לאילת (העומדת כיום על שלוש טיסות ביום). מנכ"ל ישראייר אורי סירקיס אמר אתמול: "ישראייר תשרוד את המשבר, גם בתרחיש אימים שלפיו לא יותרו טיסות למטרות נופש עד לפסח 2021. עם נטילת הלוואת האוצר יופחת שכרי עד סוף 2020 ל־10,000 שקל לחודש".

התפתחויות גם בחברת אל־על. אתמול הודיעה ההסתדרות על חתימת הסכמי התייעלות עם ועדי התחזוקה והמנהלה, שבמסגרתם יפרשו 800 עובדי מנהלה ו־500 עובדי תחזוקה. זאת בהמשך להסכם שנחתם בשבוע שעבר עם ועד הדיילים, שכלל את פיטוריהם של 500 דיילים. מדובר בחיסכון צפוי של יותר מ־100 מיליון דולר לשנה.

ההסכם מגיע בשבוע שבו החליט דירקטוריון אל־על לאמץ את מתווה המימון של האוצר. במסגרת זו תקבל החברה מהבנקים (ככל הנראה מבנק דיסקונט) מימון של 250 מיליון דולר בערבות מדינה של 75%. המדינה מתחייבת לרכוש קצת יותר ממחצית מניות אל־על בשווי של 150 מיליון דולר, עם ביצועה של הנפקת זכויות בבורסה. בהנפקה זו צפויה משפחת בורוביץ' לאבד את השליטה, אך עדיין להישאר עם נתח ממניות חברת התעופה הלאומית. 

ההסכמים יהיו בתוקף לאורך כל תקופת ההלוואה ויחולו על 3,000 עובדים מהמגזר המנהלי ו־1,300 עובדי התחזוקה. נכון להיום יותר מ־6,000 עובדי אל־על (למעט מספר בודד של עובדים) נמצאים בחל"ת ויקבלו דמי אבטלה עד סוף 2020 על חשבון קופת הביטוח הלאומי. כ־600 טייסים נמצאים בחל"ת (100 מתוכם הוצאו בשבוע שעבר) ובשלב זה לא נחתם איתם שום הסכם. כעת חברת התעופה לא מקיימת טיסות מסחריות או טיסות מטען וכל מטוסיה נמצאים בנתב"ג.