שירות התעסוקה פרסם היום (חמישי) נתונים עדכניים, מהם עולה כי ביממה שחלפה בין רביעי ב-7:00 ועד חמישי ב-7:00 התקבלו 1,815 דיווחים על חזרה לעבודה. במקביל, נרשמו 2,527 דורשי עבודה חדשים. כאמור, מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק, ב-19 באפריל, התקבלו בשירות התעסוקה 394,621 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד, נרשמו 143,153 דורשי עבודה חדשים. 

בשירות התעסוקה מנתחים בימים אלה נתון חדש, שלא היה חלק מהמדד עד כה של עובדים שהוצאו לחל"ת, שבו לעבודה והוצאו שוב לחל"ת. הנתונים על מספרם של העובדים הללו יחלו להתפרסם לקראת סוף השבוע הבא, כאשר בשירות התעסוקה מזהים כי מדובר במגמה משמעותית, הכוללת כמות רבה של עובדים.

כמו כן, בביטוח הלאומי מבהירים בהמשך לפניית מעריב, כי כל עובד שהוצא מחדש לחל"ת אשר תימשך לפחות 30 יום, יוחזר אוטומטית למעגל זכאי דמי האבטלה, שישולמו לו מהיום הראשון ללא תקופת אכשרה או המתנה נוספת, Tת בכפוף להחלטות הממשלה על משך הזכאות. 

כיום רשומים בשירות התעסוקה 849,052 דורשי עבודה, מהם 578,309 בחל"ת. שיעור אבטלת השכירים בגילאי העבודה במשק עומד לפיכך על 21%.