המספקת מידע עסקי פרסמה ביום (שני) תמונת מצב קשה לאור השפעת משבר הקורונה על המשק, ולפיה כ- 85,000 עסקים צפויים להיסגר בשנת 2020. לדברי אפרת שגב, סמנכ"לית מנהלת כלכלה מידע ומחקר בחברה, "מדובר בפעם הראשונה מזה עשור בו צפוי המשק להתכווץ, כלומר, תוספת העסקים נטו הינה שלילית – כמות סגירות העסקים גבוהה מכמות פתיחות העסקים". 

מאז פרוץ המשבר חלה ירידה משמעותית בנתוני פתיחת העסקים. להערכת החברה, בשנת 2020 כולה צפויה ירידה בפתיחת העסקים בכ- 40%-35% בהשוואה לשנה קודמת.

תחת התארכות משך ההגבלות, צפויים להיסגר 80,000-85,000 עסקים בשנת 2020, נתון שיהווה עליה של 85%-80% בכמות סגירות העסקים בהשוואה לשנת 2019. בהתאמה, ההסתברות לסגירת עסק עלתה לשיעור של מעל 13%, לעומת הסתברות לסגירה בשיעור של כ-7.5% בשנת 2019. 

מנתוני החברה עולה כי במחצית הראשונה של שנת 2020 נסגרו כ-37,600 עסקים. בין הענפים בהם נרשמה כמות סגירות גבוהה מתחילת השנה ניתן למצוא את המסעדות, הברים ובתי קפה (1,550 עסקים), קבלני עבודות בניה ושיפוצים (מעל 1,000 עסקים), חברות הסעה ותחבורה (כ-600 עסקים) חנויות אופנה והלבשה (כ-450 חנויות) ועוד.

על פי החברה, בשנים האחרונות נפתחים בישראל כ-55,000 עסקים בשנה ומנגד נסגרים 40,000-45,000 עסקים מדי שנה. כך, בשנת 2019 נפתחו 56,500 עסקים ונסגרו 45,500 עסקים (תוספת העסקים למשק בשנת 2019 הסתכמה בכ-11,000 עסקים).

ב"דן אנד ברדסטריט" טוענים כי הסיבה העיקרית לירידה הצפויה בפתיחת העסקים בשנת 2020 הנה חוסר הוודאות במשק. לבעלי עסקים קשה מאוד לקבל החלטות עסקיות בתנאי חוסר וודאות, כשאין כל וודאות להכנסות הצפויות וצפוי קושי בניהול התזרים. כך, לאור שיעור האבטלה במשק, כוח הקניה של הציבור קטן ומשפיע לרעה על הכדאיות בפתיחת עסק בעת הזו (בשל השפעה שלילית צפויה על הכנסות ותזרים העסקים, כאמור).

כמו כן, בדרך כלל לטובת פתיחת עסק, בעל העסק נעזר בחסכונות ובליווי מימוני. אולם, על רקע המשבר, גם החסכונות של הציבור הצטמצמו ובמקביל נרשמה ירידה בנגישות למקורות מימון.

מהחברה נמסר כי "בהערכה קודמת (05/2020) הערכנו כי בשנת 2020 כולה צפויים להיסגר כ-70,000 חברות ועסקים, נתון המהווה עליה של כ-50% בכמות סגירות העסקים בהשוואה לשנת 2019, בה נסגרו כ-45,000 עסקים. נתוני סגירת העסקים בפועל במחצית השנה תואמים את הערכתנו, אולם זו התבססה, בין היתר, על ציפייה קודמת כי המשק עתיד לרשום התאוששות מסוימת החל מהרבעון האחרון לשנת 2020, שתמתן את קצב סגירת העסקים. הערכתנו הקודמת התבססה על מהלך עסקים רציף, ללא מגבלות חוזרות המביאות לעצירה בפעילות העסקית בענפים מסוימים ואשר דוחות את התאוששות המשק".

עוד נמסר, כי "תחת התארכות משך ההגבלות, צפויים להיסגר 80,000-85,000 עסקים בשנת 2020, נתון שיהווה עליה של 85%-80% בכמות סגירות העסקים בהשוואה לשנת 2019. בהתאמה, ההסתברות לסגירת עסק עלתה לשיעור של מעל 13%, לעומת הסתברות לסגירה בשיעור של כ-7.5% בשנת 2019.  התווספות כמות העסקים שצפויים להיסגר בהינתן סגר חוזר במשק מביאה בחשבון שעסקים רבים, בפרט עסקים קטנים, שעוד הצליחו לשרוד את הסגר הראשון, לא יוכלו לשאת מבחינה תזרימית את השפעת המגבלות החוזרות".

להערכת החברה, המשק צפוי להתכווץ ב-40,000-50,000 עסקים, המהווים ירידה של 8%-7% בכמות העסקים במשק.