בחודש יוני היו 52.9 אלף משרות פנויות במשק, לעומת 46.7 אלף במאי - כך מסרה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפרסמה היום (שלישי) נתונים על המשרות הפנויות באפריל-יוני. בלמ"ס ציינו שחודש יוני אופיין בהקלות בהגבלות ובפתיחה של פעילויות כלכליות שהיו סגורות במאי, שהובילו להתאוששות מתונה במספר המשרות הפנויות. מהנתונים עולה עוד כי שיעור המשרות הפנויות ביוני עמד על 2.19% לעומת 2.01% במאי.

על רקע חזרת המסעדות, בתי הקפה ובתי מלון לפעילות, הזינוק החד ביותר במשרות הפנויות היה בענף המלצרים והמוזגים – 35% (1,218). גם במשרות הפנויות לטבחים נרשם גידול חד – 34%.

בענף עובדי מכירות חל גידול של 4% במשרות הפנויות ולעובדי מכירות טלפוניים נרשם גידול של 2% בלבד. גידול של 7% נרשם במשרות הפנויות לרצפים, סתתים, טייחים, מסגרים ועובדי שלד בתחום הבנייה. גידול דומה חל גם במשרות הפנויות להנדסאים וטכנאים וגידול של 8% היה במשרות הפנויות לטכנאי רשתות ומערכות מחשבים.

עוד עולה מהנתונים, כי חל גידול של 16% במשרות הפנויות לפקידים. לעומת זאת, חלה ירידה חדה של 19% במשרות הפנויות למאבטחים וירידה של 4% במשרות הפנויות לעובדי מטבח וניקיון במוסדות ובמשקי בית. ירידה קלה של 1% היתה במשרות פנויות למפתחי תוכנה.