זה השבוע השלישי נמשכת ברציפות המגמה של הגדלת הפער היומי בין מספר השכירים הנפלטים משוק העבודה לבין החוזרים אליו מאבטלה. הפער בדיווחים לשירות התעסוקה, נכון ליממה שבין בוקר יום שני לבוקר יום שלישי, מגיע כבר לכמעט פי ארבעה ורק גדל מיום ליום. יש לציין כי נתוני שירות התעסוקה הם הראשוניים ביותר ומבוססים על הדיווח המיידי של דורשי העבודה עצמם לפני שעברו הצלבה בביטוח הלאומי באשר לזכאותם לדמי אבטלה ולכן במשרד האוצר מערערים על אמינותם, ועדיין מדובר בברומטר מדאיג מאד של מצב שוק התעסוקה.

במהלך יום שני התקבלו בשירות התעסוקה 1,033 דיווחים על חזרה לעבודה, ומנגד נרשם מספר דורשי עבודה חדשים הגבוה פי 3.6 - 3,704. מאז תחילת ההקלות לשחרור המשק מהסגר הראשון, ב-19.4.2020, התקבלו בשירות התעסוקה 407,360 דיווחים על חזרה לעבודה, ובמקביל, נרשמו 172,408 דורשי עבודה חדשים. כיום רשומים בשירות התעסוקה 862,438 דורשי עבודה, מהם 576,277 בחל"ת. שיעור האבטלה עומד על 21.2%.

גם הנתונים שפרסם אתמול המוסד לביטוח לאומי, אחרי הצלבת נתוני שירות התעסוקה עם דיווחי המעסיקים, רחוקים מלהיות מעודדים. וגם באשר לנתוני הביטוח הלאומי יש לסייג ולזכור כי מדובר בנתוני דורשי העבודה שנבדקו והוצלבו ואינם כוללים את אלפי הדיווחים החדשים של דורשי עבודה לשירות התעסוקה שטרם נבדקו ואת מי מהם שהינו מובטל בפועל אבל מסיבה כלשהי לא נמצא זכאי לדמי אבטלה. מאז החל להיפתח ההסגר הכללי על המשק ב-19.4 התקבלו בביטוח הלאומי 151,014 תביעות חדשות לדמי אבטלה.

מספר התביעות הכולל לדמי אבטלה מתחילת משבר מגיפת הקורונה מגיע ל- 951,953 כשמתוכן אושרו 93% מהתביעות ו-869 אלף שכירים מובטלים נמצאו זכאים לדמי אבטלה. מתוך כלל הזכאים הללו, חזרו לשוק העבודה עד כה 466,350 שכירים ו-502,530 עדיין מובטלים מאומתים המקבלים דמי אבטלה מהביטוח הלאומי.