הנהלת חברת השיכון עמידר פרסמה השבוע מכרז לאיתור מנכ"ל החברה. דרישות הסף לניהול עמידר כוללות את התנאים המקובלים, ובכלל זה ניסיון ניהולי של מספר שנים בחברות גדולות, תואר אקדמי רלוונטי והיעדר עבירה שיש עמה קלון. אלא של"מעריב" נודע כי אחד התנאים יוצאי הדופן הנוגעים לניהול חברה, שהוכנסו בלחצו של יו"ר דירקטוריון החברה, קובי שלו אמסלם, היה שהמועמד לא ביצע "עבירת נהיגה, שחומרתה או נסיבות ביצועה מטילה דופי אישי כבד במבצעה, לרבות מי שהועמד לדין עקב עבירת נהיגה חמורה כמו גרימת מוות או עבירות המסכנות חיים".

זו הפעם הראשונה שאחד מתנאי הסף אשר להם נדרש מנכ"ל של חברה ממשלתית נוגע לעבירות תנועה. התנאי אושר לאחר התלבטות לא פשוטה, וגם רשות החברות הממשלתיות נתנה את אישורה למהלך. נזכיר כי בנו של יו"ר עמידר, אילון שלו אמסלם, נהרג וננטש על ידי הדורס לפני שנתיים בתאונת דרכים קטלנית. הדורס, אלי בר זכאי, הורשע בהמתה בקלות דעת, ובית המשפט גזר עליו בשבוע שעבר 12 שנות מאסר.

שלו אמסלם ניהל מאז מאבק ציבורי להנצחת שמו של בנו ולצמצום תאונות הדרכים. "בעיניי, המהלך חשוב מאין כמוהו: שלא להשאיר את התחום הזה מתחת לרדאר של סינון מועמדים. עד היום התמקדו בעבירות שיש עמן קלון, אבל כל התחומים האחרים נותרו מחוץ לגדר וכאילו לא חשובים. מנכ"ל אמור לשמש דוגמה לעובדים", אמר שלו אמסלם ל"מעריב".

לדבריו, "מועמדות זה לא רק עניין של היעדר שחיתות. יש עוד תחומים שיש להביא בחשבון בפרמטרים לניהול. ההחלטה התקבלה לאחר שניסוח המודעה היה מדויק מבלי לסנן יותר מדי. לאור הטרגדיה של מות בני, התחום התעבורתי הוא נושא שיש להציף על סדר היום".
מחברת עמידר נמסר בתגובה: "חברת עמידר גאה להיות הראשונה שמכלילה בדרישות המכרז את הנושא שהינו בעל חשיבות רבה גם בהיבט הערכי, וטוב יהיה אם גם שאר החברות הממשלתיות ינהגו כך".