10.5 אחוזים מהמועסקים במשק נעדרו במחצית הראשונה של חודש יולי מעבודתם, במשך כל השבוע, מנסיבות הקשורות להתפשטות נגיף הקורונה, כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עוד עולה מנתוני סקר כוח האדם, המתייחס למחצית הראשונה של חודש יולי, כי למרות פתיחת המשק והסרת ההגבלות, שיעור הנעדרים מהעבודה מסיבות הקשורות לנגיף הקורונה עלה בכחצי אחוז לעומת המחצית השנייה של חודש יוני.

עוד עולה מהנתונים, כי שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה עמד ביולי על 5.2%, זאת ללא שינוי לעומת המחצית השנייה של יוני. מפילוח הנתונים עולה, כי במחצית הראשונה של יולי מספר הבלתי מועסקים עמד על 210.2 אלף (5.2%). כמו כן, מספרם הכולל של המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה ומספרם של הבלתי מועסקים הסתכם ב-42 אלף (10.5%) לעומת 403.6 אלף (10%) במחצית השנייה של יוני.

מספרם הכולל של הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה בחודשים מרץ-יולי, בתוספת המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה וכן הבלתי מועסקים הסתכם ב-511 אלף (12.3%).