המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הגיש אתמול (ראשון) לוועדת הכלכלה של הכנסת את הדוח התקופתי על מחירי השירותים הבנקאיים למשקי בית לשנת 2019. הנתונים אינם משקפים את השפעת משבר הקורונה, שבשיאו הקפיצו הבנקים את הריבית והעמלות.

על פי הדוח, ב־11 השנים האחרונות צנחו הכנסות הבנקים מעמלות ביחס לנכסים בשיעור מצטבר של 34%. הירידה מיוחסת לפעולות הפיקוח על הבנקים, להשלכות חשבונאיות ממכירת ישראכרט ולאומי קארד (מקס) וליישום החוק להגברת התחרותיות ולצמצום הריכוזיות בבנקאות.

על פי נתוני הפיקוח, העלות החודשית הממוצעת לחשבון משק בית ובנקאות פרטית הסתכמה ב־2019 ב־26.9 שקלים, ירידה של 0.7% לעומת 2018. בתשע השנים האחרונות ירדה העלות החודשית ב־17% על פי הפירוט הבא: ירידה של 39% בעלות פעילות העובר ושב, ועלייה של 21% בעלות כרטיסי אשראי. העלייה מיוחסת להעלאות דמי כרטיס, למגמת גידול בכמות הכרטיסים שמחזיקים לקוחות בחשבון בודד ולגידול בהיקף עסקאות ומשיכות במט"ח.

המפקח על הבנקים יאיר אבידן (צילום: דוברות בנק ישראל)המפקח על הבנקים יאיר אבידן (צילום: דוברות בנק ישראל)

צעד חשוב שיזם בנק ישראל באוגוסט 2019 היה צירוף יזום של עסקים קטנים ועוסקים מורשים לשירות המסלולים הבסיסי או המורחב. העלות החודשית להחזקה של כרטיסי אשראי ושל השימוש בהם הסתכמה ב־14.5 שקלים בממוצע לחודש, כולל דמי כרטיס ועלויות נוספות בגין משיכות מט"ח בחו"ל, עסקאות בחו"ל ועוד. נכון לסוף 2019, מספר כרטיסי האשראי הממוצע לחשבון הוא 1.63.

נתון מעניין נוגע להשוואת תעריפים של עמלות בעסקאות ומשיכות במט"ח בכרטיסי אשראי, נכון לסוף יוני 2020: את האחוז הגבוה ביותר בגין עסקה במט"ח (3%) גובה חברת כרטיסי האשראי מקס. מאידך, ויזה כאל וישראכרט גובות את העמלות הגבוהות ביותר בגין משיכת מט"ח (3.5%). משבר הקורונה קיצץ את הכנסות חברות האשראי מעמלות אלה. 

על פי הפיקוח, עלות עשיית פעולה בנקאית בערוץ ישיר נמוכה ב־75% מעלות עשייתה באמצעות פקיד. זאת הסיבה שיותר ויותר לקוחות מעדיפים פעילות ישירה, מה שמתכתב היטב עם הפעילות בעידן הקורונה. 

החל מ־2019 נדרשו הבנקים לצרף לקוחות באופן יזום למסלול המורחב, למעט בבנק יהב ובבנק מסד. מסלול עמלות מורחב כולל עד 50 פעולות בערוץ ישיר ועד עשר פעולות באמצעות פקיד, ועלותו נעה בין 20 ל־30 שקלים בבנקים השונים. המסלול מתאים לעוסקים מורשים ועסקים קטנים ולמשקי בית העושים מספר גדול יחסית של פעולות. עסק קטן הוא עסק מאוגד שמחזור הפעילות שלו הוא עד 5 מיליון שקלים בשנה.

ההוצאה הנמוכה ביותר במסלול מורחב היא בבנק יהב, ואילו בבנק מרכנתיל היא הגבוהה ביותר. מבין חמשת הבנקים הגדולים, בבנק דיסקונט והבינלאומי ההוצאה היא הנמוכה ביותר, בעוד בבנק מזרחי היא הגבוהה ביותר.