הקורונה מכה קשות בבנק הגדול במדינה: בנק הפועלים פרסם הבוקר (חמישי) את התוצאות העסקיות לרבעון השני של השנה. הפועלים הוא הבנק הראשון שמפרסם תוצאות עסקיות לרבעון השני של השנה ועל פי תוצאות אלו נראה שהמערכת הבנקאית חטפה מכה קשה בגלל המגפה.

מהנתונים עולה כי בין החודשים אפריל ליוני, הרווח הנקי של הבנק ירד ב-84.71% ל-133 מיליון שקל לעומת רווח נקי של 871 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. התשואה להון ירדה בשיעור גבוה קצת יותר - 84.95%.

הסיבה העיקרית לירידה החדה ברווח הנקי ובתשואה להון היא הפסדי אשראי בסך כולל של 1.13 מיליארד שקל, מתוך זה 871 מיליון בגין הפרשה קבוצתית בגלל התמשכות הקורונה והמשך הפגיעה בפעילות הבנק וזאת לנוכח אי הוודאות הגבוהה הקיימת לאור השפעות נגיף הקורונה על המצב במשק, וכן לאור הצורך לבנות עתודה להפסדי אשראי אפשריים בעתיד. 

למרות הירידה ברווחיות הבנק ממשיך לשמור על מוצקות, ובמהלך הרבעון שמר על הון גבוה ועל נזילות גבוהה.

ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק הסתכם בסוף הרבעון השני ב-38.0 מיליארד ש"ח בהשוואה ל-38.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2019, יחס כיסוי הנזילות עמד בסוף הרבעון השני של שנת 2020 על 131% בהשוואה ל-127% ברבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון הבנק המשיך לתמוך בענף הנדל"ן והגדיל את אשראי המשכנתאות ב-1.84 מיליארד לתיק אשראי כולל של 93.9 מיליארד שקל לעומת 89.3 מיליארד בסוף הרבעון המקביל אשתקד - עליה של 5.3%.

הבנק גם רשם גידול בפיקדונות הקמעוניים שבסוף הרבעון גדלו ל-263.4 מיליארד שקל לעומת 234.7 מיליארד בסוף הרבעון המקביל אשתקד - עליה של 12.2%.