קבוצת הביטוח הראל, שבבעלות יאיר המבורגר ובניהול מישל סיבוני, הרוויחה 560 מיליון שקל ברבעון השני של 2020 - גידול של 47% בהשוואה לתקופה המקבילה. את המחצית הראשונה של שנת 2020 סיימה הקבוצה ברווח של 5 מיליון שקל לעומת 758 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני של השנה קיזזו העליות בשוק ההון את הפסדי הרבעון הראשון והביאו לעלייה בהיקף נכסי הקבוצה. ההון העצמי של החברה הוא הגבוה אי פעם, ועומד על 6.9 מיליארד שקל. הנכסים המנוהלים הסתכמו ב־269 מיליארד שקל, והשבוע גדלו ל־279 מיליארד שקל.

הראל השקעות היא האחרונה מבין חברות הביטוח הגדולות המפרסמת דוחות כספיים. רווחי חמש קבוצת הביטוח הגדולות הסתכמו ברבעון השני ב־2.264 מיליארד שקל. את הרווח הגדול ביותר רשמה הפניקס, עם שיא של 748 מיליון שקל. את הרווח הנמוך ביותר (139 מיליון שקל) רשמה כלל ביטוח. 

המשרדים של הפניקס (צילום: אלוני מור)המשרדים של הפניקס (צילום: אלוני מור)

רווחי כל ענף הביטוח מוסברים בשיפור יוצא הדופן בתשואות בשוק ההון, שהגדילו משמעותית את רווחי ההשקעות. הסבר נוסף לשיפור ברווחים הוא פעולות חיתום והתייעלות תפעולית.

מנכ"ל הראל, מישל סיבוני: "תוצאות הרבעון הנוכחי משקפות את איתנותה הפיננסית של קבוצת הראל ואת היותה חברת הביטוח המובילה בישראל, הן מבחינת שווי שוק, מבחינת היקפי הפרמיות ומבחינת ההון העצמי. התמקדנו בהטמעת חדשנות דיגיטלית שהובילה לשיפור משמעותי באיכות החיתום ולהתייעלות בהוצאות. דווקא בתקופה מאתגרת זו, הצגנו צמיחה בתחומי הבריאות והביטוח הכללי, ואני בטוח שמגמה זו תימשך".