הממשלה תתכנס היום לישיבה מיוחדת לדיון בתוספת של 11 מיליארד שקל לתקציב ההמשכי מ־2019. הישיבה נקבעה לאחר שבשלושת השבועות האחרונים לא נקבעה ישיבת ממשלה בגלל מחלוקת פוליטית.

עימות בוועדת הכספים בדיון על דחיית אישור התקציב. צילום: ערוץ כנסת

ל"מעריב" נודע כי בישיבה היום ישתתף גם נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, שמשמש גם כיועץ הכלכלי לממשלה. פרופ' ירון ינצל את הישיבה כדי לקדם מספר הצעות שתואמו מראש עם האוצר, וידגיש את חשיבותו של אישור תקציב לשנת 2021, בהנחה שהגשת תקציב ל־2020 כבר ירדה מסדר היום.

החשיבות באישור תקציב לשנת 2021 עד תחילת דצמבר נעוצה בצורך ליצור ודאות כלכלית במגזר העסקי והפרטי, וכן להתוות מנועי צמיחה אפשריים למשק. בבנק ישראל מזהירים כי אי־אישור התקציב גם לשנת 2021 יהיה הרסני ועלול לפגוע במעמדה הבינלאומי של ישראל.

הנגיד גם ימליץ לשנות את יעדי תוספת התקציב בהיקף של 11 מיליארד שקל ולהסיט את הכסף ליעדים נוספים. נכון להיום, חלק נכבד מהתוספת (3.4 מיליארד שקל) מיועד למערכת הביטחון, וכמיליארד שקל נוספים מיועדים כתוספת לקצבאות הנכים. עוד כ־1־2 מיליארד מיועדים לתקציבי חינוך בשל פתיחת שנת הלימודים וכן לתקציב הבריאות. כספים נוספים, בהיקף של 400 מיליון שקל, יוצאו בשל אילוצים קואליציוניים, בהם תמיכה בישיבות. הנגיד ימליץ להקצות חלק מהכספים לצורך הכשרות מקצועיות.

בדיונים שהתקיימו בשבועיים האחרונים בהשתתפות הנגיד, בכירי האוצר ויו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון שלל פרופ' ירון חלק מההצעות, ובכלל זה הזרמת מימון לעסקים בערבות מדינה מלאה. עם זאת, הוא לא פסל על הסף אפשרות להגדלת מענקי העבודה, המכונים "מס הכנסה שלילי".

נזכיר כי פקידי אגף התקציב באוצר עדיין לא החלו לעבוד על תקציב 2021, למרות לוח הזמנים הדחוק ולמרות דרישת שר האוצר ישראל כ"ץ. ההערכות הן כי הסיבות לכך נוגעות לשיקולים פוליטיים ולאפשרות להקדמת הבחירות. 

בנושא אחר, הממשלה תתבקש לאשר היום את מתווה הסיוע לחברת אל־על וחילוצה מהמשבר, שגובש על ידי מנכ"לית האוצר קרן טרנר ובאישור דירקטוריון החברה. לפי התוכנית, עד 10 בספטמבר תפרסם החברה תשקיף מדף להנפקת 753 מיליון מניות לציבור בסכום שלא יפחת מ־505 מיליון שקל. תשקיף ההנפקה יהיה בתוקף עד 15 לספטמבר. 

במסגרת ההנפקה בכוונת המדינה להשקיע ברכישת 393 מיליון מניות בשווי 264 מיליון שקל. אם המניות בהנפקה לציבור לא יירכשו, המדינה תתחייב לרכוש אותן. עוד יוסכם כי לא ייעשה שימוש בזכויות ההצבעה שיוקנו למדינה, שתתחייב למכור את המניות בתוך שנתיים. ההנפקה פתוחה כאמור לציבור וכן למשקיעים, כמו אלי רוזנברג היהודי־אמריקאי.

עם השלמת מתווה ההנפקה במלואו, תעניק המדינה לאל־על ערבות בגובה 250 מיליון דולר לצורך קבלת אשראי מבנק לאומי או מבנק דיסקונט. במועד פרסום התשקיף תשחרר המדינה את יתרת הסכום בהיקף של 22 מיליון דולר, שנותר בקופת הפיצויים של עובדי החברה.
נכון להיום נמצאים עובדי אל־על (כולל הטייסים) בחופשה ללא תשלום עד אוקטובר. עם השלמת תוכנית הסיוע תחזור החברה לטוס, אם כי בצורה הדרגתית ובהתאם למגבלות.