משבר הקורונה הביא לירידה דרמטית בנתוני הלינות והפדיון במלונות החל מהמחצית השנייה של חודש מרץ - כך עולה מהנתונים שפרסמה היום (רביעי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הפעילות של בתי מלון בחודשים אפריל-מאי הייתה כמעט אפסית, ורק בחודש יוני נרשמה התאוששות מסוימת.

הלשכה פרסמה השוואה בין הנתונים מהחציון הראשון של שנת 2020 לתקופה המקבילה ב-2019, ממנה עולה כי במחצית הראשונה של השנה פדיון מלונות התיירות הסתכם ב-2.3 מיליארד ש"ח בלבד, לעומת 5.9 מיליארד ש"ח ב-2019. 

בחודשים ינואר-פברואר, לפני פרוץ המשבר, הפדיון הסתכם ב- 1.5 מיליארד ש"ח, עלייה קטנה לעומת 1.4 מיליארד ש"ח ב-2019. במרץ, עם תחילת משבר הקורונה, נרשם פדיון של 0.3 מיליארד ש"ח בלבד לעומת 1.0 מיליארד במרץ 2019.

באפריל-מאי הפדיון הגיע לשפל של 0.08 מיליארד, לעומת 2.3 מיליארד ש"ח אשתקד. ביוני נרשם פדיון של 0.3 מיליארד ש"ח, 97%  מהם התקבלו מישראלים, כאשר ביוני 2019 הפדיון היה 1.2 מיליארד ש"ח  ו-56%  ממנו התקבל מישראלים. במחצית הראשונה של השנה, במלונות בתל אביב - יפו ובירושלים ביחד נרשם פדיון של 0.8 מיליארד ש"ח בלבד, לעומת 2.5 מיליארד ש"ח ב-2019.