סקירת סיכום של הבורסה במהלך השנה העברית תש"ף משקפת את ההשפעה הקשה של משבר הקורונה על כלכלת ישראל. על פי הנתונים, במהלך השנה מדד ת"א 35 ירד בכ-17.7% לרמה של     1,324 נקודות; מדד ת"א 125 ירד בכ-16.3% ל-1,658.75 נקודות. מנגד, מדד טק עילית, שכולל את המניות של עשר החברות הטכנולוגיות הגדולות, זינק ב-35.76% ל-690.78 נקודות. 

הירידות בשערי המניות שיקפו, כאמור, את הפגיעה במשק, שעל פי נתוני הלמ"ס, הצטמק בכשלושים אחוזים במהלך הרבעון השני של השנה. העלייה במניות הטכנולוגיות שיקף את החוסן היחסי הגבוה של חברות הטכנולוגיה, לעומת חוסנן של החברות הרגילות.

עם זאת, כדי לבחון את מלוא הפגיעה בכלכלה הישראלית בעקבות משבר הקורונה, יש לחלק את שנת תש"ף לשתי מחציות. המחצית הראשונה, מספטמבר 2019 עד למרץ 2020, והמחצית השנייה ממרץ 2020 עד לספטמבר 2020. במחצית הראשונה, הקורונה לא הורגשה כלל, שכן היא התחילה להשפיע פחות או יותר מסוף מרץ.  

במחצית הראשונה של השנה חלה עלייה כללית במדדי הבורסה. מדד ת"א 35 עלה בכ-7.5%. במחצית השנייה חלה ירידה של כ-13.15%, כאשר בחודש אפריל בלבד, כאשר השפעת הקורונה הייתה במלוא עוצמתה, ירד מדד ת"א 35 בכ-32% לעומת החודש שלפניו. מדד ת"א 125 עלה בכ-7% במחצית הראשונה, אך ירד בכ-16.2% במחצית השנייה. בחודש אפריל נרשמה ירידה של כ-31% לעומת החודש הקודם. מדד הטק עילית עלה ב-16.4% במחצית הראשונה של השנה, אך במהלך חודש אפריל ירד המדד בשיעור דומה לזה של המניות הכלליות – כ-32%. עם זאת, בו בזמן שהמדדים הכלליים המשיכו לרדת, מאפריל לספטמבר השנה נרשמה במדד הטק עלית עלייה של כ-69%.

התאוששות מדד החברות הטכנולוגיות נבע מכך שמניותיהן היו פחות רגישות להשלכות הקורונה. בין השאר, משום שבמהלך הסגר הראשון הן המשיכו לעבוד באמצעות עבודה מהבית וגם המשיכו לייצא. כך לדוגמה, במהלך השנה כולה, המניה של חברת נייס עלתה בכ-44% , וזו של מגי'ק בכ-50%.