משרד האוצר, ההסתדרות ונשיאות המעסיקים והעסקים בישראל הגיעו היום (רביעי) להסכמות לגבי אופן התשלום בעבור ימי הבידוד. על פי ההחלטה, ימי הבידוד ירדו ממכסת ימי המחלה של העובד והתשלום עבור הימים יהיה כקבוע בחוק. העובד יישא בעלות היומיים הראשונים והמדינה והמעסיקים יחלקו את העלות של יתר הימים, כך שבסופו של יום סך העלות יתחלק בין העובד, למדינה ולמעסיק. על מנת להשלים את הליך חקיקת ההסכמות, הצדדים פנו לבג"ץ בבקשה להאריך את ההסדר הקיים ב-28 ימים. השיפוי למעסיקים יינתן רטרואקטיבית גם עבור חודש אוקטובר.

הפגנת העצמאים בכיכר רבין (צילום: אבשלום ששוני)

המתווה עליו סוכם קובע כי עובד בבידוד יוכל לנצל ימי מחלה על חשבון תקופת הבידוד. התשלום בעבור ימי המחלה יהיה בהתאם לקבוע בחוק: 0% מערך יום מחלה על היום הראשון, 50% מערך יום מחלה על היום השני, 50% מערך יום מחלה על היום השלישי ו-100% החל מהיום הרביעי לבידוד.

כמו כן סוכם כי ההסתדרות לא תכריז על סכסוכי עבודה ולא תנקוט בצעדים ארגוניים בדרישה להרחבת הזכאות. עם זאת, ההסתדרות תוכל להגיע להסכמים מיטיבים לעניין ימי הבידוד, לפיהם המעסיק יהיה רשאי בין היתר, לשלם לעובד 100% מערך יום מחלה, החל מיום הבידוד הראשון. המדינה לא תשפה את המעסיק על החלק המשלים להסדר המיטיב.
 
לדרישת המעסיקים, ההסכמות לא יחולו על עובדים ששבו מנסיעה פרטית לחו"ל ותחול חובת רישום בדבר הבידוד באתר משרד הבריאות. המעסיק יפעל כדי לסייע לעובד בהגשת הדיווח.

כמענה לעובדים שאין ברשותם מכסת ימי מחלה, הוסכם בין הצדדים כי העובדים יקבלו תשלום עבור ימי הבידוד, בהתאם לחלוקה הבאה: 0% מהשכר על היום הראשון, 50% מהשכר על היום השני, 50% מהשכר על היום השלישי, ו-70% החל מהיום הרביעי והלאה. תשלום זה ימומן במלואו על-ידי המדינה.
 
יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, מסר כי: "ההבנות שיחוקקו בסוגיית ימי הבידוד, גובשו בעקבות החלטת בג"ץ שניתנה בחודש יולי בהמשך לעתירה בנושא שהוגשה על ידי התאחדות התעשיינים. הן הפנייה והן ההחלטה הותירו את העובדים חשופים בהיבט הכלכלי ובהיבט הבריאותי, תוך סיכון ממשי כי חוסר הוודאות שנוצר, עלול להוביל להפרת הוראות הבידוד. ההבנות שהושגו בין הצדדים הן הבנות מאוזנות ואחראיות אך מעל הכול יש בכוחן לשמר את המרקם החשוב והעדין בין המעסיקים, העובדים והמדינה. לא נותר אלא להצר על כך שדווקא בתקופה קריטית למשק, המאבקים הפנימיים בין ארגוני המעסיקים ומגוון הקולות שעולים מהשטח, מכרסמים בקשר המשמעותי בין עובדים למעסיקים".

"נזכיר כי קשר זה הוא שהביא לא אחת להסכמים שעזרו לשמור על איתנות המשק. אנו תקווה כי ארגוני המעסיקים יתעשתו, ידעו להניח את המחלוקות בצד ולא יתנו למאבקי כוחות להכניע את עתידם של התעשייה והעסקים בישראל. באשר להסכמות שיחוקקו – אנו שבעי רצון מכך שהצלחנו להסדיר את הנושא באחריות תוך שמירה על ההסדרים המיטיבים. תפקיד ההסתדרות הוא לשמור על העובדים, תוך ראייה כוללת של טובת המשק - כך פעלנו עד כה וכך נמשיך לעשות גם בעתיד", אמר בר-דוד.

שר האוצר ישראל כ"ץ אמר כי "בימים קשים אלו אנחנו נדרשים יותר מתמיד לתת הגנה מלאה וביטחון לכל אחד/ת מהעובדים. אני מברך על ההסכם שגובש, תוך שיתוף פעולה חשוב בין הגורמים, שיסייע באופן ישיר ובלתי מתפשר למגזר העסקי. מדובר בלקיחת אחריות משמעותית, מצד מדינת ישראל, על השלכות משבר הקורונה. אמשיך לפעול באחריות ובמקצועיות לטובת חיזוק המשק הישראלי והסקטור העסקי".
 
יו"ר נשיאות המעסיקים ונשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר התייחס להסכמות שהושגו ואמר "אני שומע את הקולות שדורשים שכל ימי הבידוד יהיו על חשבון המדינה או על חשבון העובד, אבל מתוך תחושת אחריות לאומית, הסכמנו לנשיאה משותפת בנטל, בכפוף לכך שגם המדינה תישא חלק משמעותי מהעלויות. זהו צעד אדיר שמסייע למגזר העסקי שהתחיל בעתירה שהגשנו לבג״צ בתחילת משבר הקורונה נגד ההכרה בימי הבידוד כמחלה, ומסתיים בלקיחת אחריות של המדינה. אני מודה לנשיאות המעסיקים והעסקים ולנשיאות התאחדות התעשיינים שאישרו פה אחד את המתווה ונמשיך לפעול על מנת להחריג עסקים שמעסיקים עד 5 עובדים כדי שעלות הבידוד לא תיפול על כתפי המעסיקים והעובדים".