המשבר העולמי בענף האנרגיה משפיע במישרין על חברות האנרגיה הישראליות, וכעת הן פונות בקריאת עזרה לשר האנרגיה. המשבר נגרם כתוצאה מירידה במחירי הדלק בעולם, צמצום דרסטי בצריכת הדס"ל (דלק סילוני לתעופה), וירידה בשימוש בדלק לתעשייה (מזוט וסולר) עקב המיתון העולמי.

לכך יש להוסיף את השפעות הסגר השני. אומנם בניגוד לסגר הראשון, שבו נרשמה צניחה של 50% בהיקף השימוש בבנזין למכוניות, בסגר הנוכחי היקף הירידה בשימוש בבנזין נאמד רק ב־20%, אבל גם הוא משמעותי. לכל אלה יש להוסיף את השימוש באנרגיה ירוקה וסגירת תחנות כוח, שמקור השימוש שלהם היה גז טבעי ופחם.

לאחרונה נשקלה בדירקטוריון חברת פז האפשרות לסגירת בתי הזיקוק באשדוד. פז תכננה תחילה למכור את בתי הזיקוק, אך משלא נמצאו קונים נשקלה האפשרות להדממה. לנוכח ההשלכות הוחלט בשלב זה להמשיך להפעיל אותם.

חברות האנרגיה מביעות חשש ליכולת המשך הפעילות התקינה של משק הדלק. יו"ר מכון האנרגיה יוסי רוזן פנה במכתבים דחופים לשר האנרגיה יובל שטייניץ, לשר האוצר ישראל כ"ץ, לשר הפנים אריה דרעי ולשר הכלכלה והתעשייה עמיר פרץ. כפי שפורסם ב"מעריב" בסוף מרץ, רוזן שב ומבקש משטייניץ סיוע מיוחד על רקע ההפסדים הכבדים, כמקובל לסיוע שניתן למגזר העסקי. לדבריו, חברות האנרגיה הן היחידות שנותרו מחוץ לתוכניות הסיוע.

"אין ספק כי הירידה הדרמטית בפעילות בחברות, בשילוב ירידה במחירי הדלק (כאשר בכל החברות קיימים מלאים), יגרמו לפגיעה אנושה עד כדי כך שבמקרים מסוימים היא עלולה לפגוע ביכולת החברות להמשיך לפעול באופן מלא וסדיר", התריע רוזן.

מבדיקת "מעריב" מתברר כי למרות אזהרת ראשי משק האנרגיה, שטייניץ אינו מתכוון להיעתר לבקשות הסיוע ומצפה מהחברות להמשיך לתפקד גם בשעה זו.