לשכת רואי החשבון בראשות הנשיאה איריס שטרק מציעה להפחית במסגרת הוראת שעה את המס על תשלומי הדיבידנד במזומן, כדי להגדיל את היקף הגבייה דרך שחרור רווחים כלואים. כך נודע ל"מעריב". 

בפנייה לשר האוצר ישראל כ"ץ ולמנהל רשות המסים יעקב ערן כותבת שטרק: "חלק ניכר מהחברות בישראל, פרטיות וציבוריות גם יחד, צברו רווחים שניתן לחלקם כדיבידנד. ואולם חבות המס הגלומה בחלוקה מוֹנעת זאת במקרים רבים ומביאה לכליאת הרווחים בחברה. עידוד חלוקת דיבידנדים הינו צו השעה בתקופת משבר הקורונה".

איריס שטרק (צילום: ניב קנטור)איריס שטרק (צילום: ניב קנטור)

לדבריה, החלוקה לא רק שתביא לגביית מיליארדי שקלים לקופת המדינה ולשיפור יחסי חוב־תוצר, אלא גם תגרום להגדלת הצריכה הפרטית, המהווה מנוע צמיחה חשוב למשק. 

לפי נתוני החשב הכללי באוצר שפורסמו אתמול, הגירעון בתקציב המדינה הסתכם בשנה האחרונה ב־123.5 מיליארד שקל, והוא צפוי לטפס עד סוף 2020 ל־180 מיליארד שקל. כ־80 מיליארד שקל מהגירעון ב־2020 הם בשל מגיפת הקורונה.

לפי הצעת שטרק, הוראת שעה תיקבע לשנתיים לפחות (2020 ו־2021) ותכלול הפחתה משמעותית של שיעור המס החל על הדיבידנד. לפי דיני המס, יחיד חייב במס על הכנסה מדיבידנד בשיעור של 25%.

הודעת נתניהו והשר כ"ץ (משרד רה"מ)

במרבית המקרים אותו יחיד נחשב ל"בעל מניות מהותי" החייב במס בשיעור 30% (ועוד תוספת של 3%). בדצמבר 2016 נקבעה הוראת שעה שלפיה המס על הכנסה מדיבידנד יופחת ל־25% ויהיה מס סופי.

מבדיקת "מעריב" מתברר שסוגיית הפעלת הוראת שעה המפחיתה את שיעורי המס על הדיבידנד לא נדונה ברשות המסים. בכל מקרה, גם אם יוחלט על הפעלתה, יש צורך בקבלת אישור ממשרד המשפטים. הסיכוי לאישור המהלך באוצר נמוך מאוד, שכן הדבר עלול להתפרש כהעדפת בעלי ההון.