למרות משבר הקורונה וההפרשות לחובות בעייתיים בהיקף שיא של 2.3 מיליארד שקל מתחילת השנה, בנק לאומי סיים את הרבעון השלישי של 2020 ברווח של 750 מיליון שקל - בדומה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח מהווה תשואה של 8.4% על ההון. 

על פי הנתונים, מתחילת 2020 הסתכמו רווחי הבנק ב־1.2 מיליארד שקל, ירידה של 57% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. זאת ועוד, בניגוד לרבעון השלישי של 2019, ברבעון הנוכחי לא נרשמו הכנסות חד־פעמיות שנוצרו בעבר כמו מכירת אחזקות הבנק בשב"א (שירות בנק אוטומטיים) וסופר־פארם.

הרווח ברבעון השלישי הושפע מהוצאות של 547 מיליון שקל בגין הפסדי אשראי. מדובר בירידה בהיקף ההפרשות בהשוואה לרבעון השני, שבו הן הסתכמו ב־875 מיליון שקל, ובהשוואה לרבעון הראשון שבו הסתכמו ב־860 מיליון שקל. 

אשראי הבנק גדל ב־2.1% ל־86.4 מיליארד שקל, בעיקר בזכות הגידול בפעילות המשכנתאות והעסקים הבינוניים, המהווים את אחד ממנועי הצמיחה החשובים בבנק. לפי נתוני לאומי, מפרוץ המשבר אישר הבנק לעסקים אשראי במסגרת קרן הלוואה בערבות מדינה בהיקף של 5.7

מיליארד שקל. 3.2 מיליארד שקל ניתנו לעסקים קטנים, כשבמקביל הוקפאו הלוואות לעסקים קטנים בהיקף חצי מיליארד שקל.
לאומי הקפיא ברבעון השלישי גם החזרי משכנתאות בהיקף של 374 מיליון שקל, כשסך כלל המשכנתאות שהוקפאו מתחילת השנה מסתכם ב־9.2 מיליארד שקל.