בנק לאומי משנה את מתכונת הפעילות בסניף ישיר לאומי, שמרכז כיום את פעילות לקוחות הבנק בעלי העושר הפיננסי הגבוה יחסית ומשרת על פי ההערכות כ־70 אלף לקוחות בלבד. בימי שישי הבנק יסגור לפעילות את סניפיו, למעט מקרים חריגים, ובנוסף יצמיד בנקאי אישי לעשרות אלפי לקוחותיו.

לפני כשנתיים הועברה הפעילות של חלק מלקוחות אלה בצורה יזומה מלאומי ישיר לסניפי הבנק. על פי ההחלטה, שתיכנס לתוקף ב־27 בדצמבר, יוצמד לרשות הלקוחות כאמור בנקאי אישי, שירכז ויטפל בכל ענייני הבנקאות השוטפים שלהם. במקביל, ניתן יהיה להתקשר במישרין לבנקאי או לכתוב לו. 

עוד הוחלט לשנות את שעות הפעילות של הסניף, שיפעל בין 8:30 ל־18:30. למרות סגירת הסניפים בימי שישי, הבנק ימשיך לספק שירות ללקוחותיו גם באמצעות האפליקציות הדיגיטליות.

לאומי ישיר נוסד ב־1995 על ידי גליה מאור, המנכ"לית לשעבר של הבנק. אחת ממטרות הקמתו הייתה הסטת עומסי פעילות מהסניפים ומיקוד הטיפול בלקוחות איכותיים, שנהנו ממבצעים מיוחדים (שמרכזם היה החזר של 20% מהעמלות השנתיות). ברבות השנים שונתה האסטרטגיה העסקית, ולאחר הקמת בנק פפר (הבנק הדיגיטלי של לאומי), שונה מרכז הכובד של הפעילות הדיגיטלית והושם דגש על לקוחות צעירים.

ההחלטה הנוכחית התקבלה על ידי מנהל החטיבה הבנקאית אילון דחבש, שהודיע בשבוע שעבר על פרישתו מהבנק. המהלך אושר על ידי מנכ"ל הבנק חנן פרידמן, שהחליט על השינוי במסגרת תוכניות ההתייעלות והחיסכון בהוצאות, במקביל לשיפור רמת השירות. ישיר לאומי מנוהל כיום על ידי שיר שטרית. בתגובה לפניית "מעריב" אישרו בבנק לאומי את הדברים.