תעשיית ההייטק היא אולי מנוע הצמיחה העיקרי של המשק הישראלי, ושנת 2020 שתסתיים בעוד עשרה ימים לא הייתה שונה מקודמותיה בהיבט הזה. מכון המחקר IVC וחברת עורכי הדין מיתר פרסמו הבוקר (שלישי) את דו"ח ההייטק הישראלי (The Israeli Tech Review), הסוקר את כלל פעילות ההייטק הישראלי - גיוסי הון, מיזוגים ורכישות, ושוק ההון הציבורי ומנתח ממבט על את התחום.

מהדוח עולה כי חלה עלייה מואצת בגיוסי ההון בהייטק הישראלי. בשנת 2020 היו 578 גיוסי הון בסכום השקעה כולל של כ-9.9 מיליארד דולר - גידול של 14% במספר העסקאות מהשנה שעברה ובצמיחה של 27% בהון המושקע. הממוצע והחציון גדלו בשנת 2020, בין היתר, בשל שבע עסקאות של מעל ל-200 מיליון דולר השנה לעומת שלוש עסקאות בשנת 2019.

כמו כן, נרשם שיא בגיוסי ההון בזירת חברות ההייטק הנסחרות בבורסות תל-אביב ובעולם. 121 חברות גייסו 6.55 מיליארד דולר בשנת 2020 לעומת 68 חברות שגייסו 1.95 מיליארד דולר בשנת 2019. מבחינת המשקיעים, המגמה הבולטת בשנת 2020 היתה התמקדות בחברות הפורטפוליו הקיים וגידול בהיקפי השקעות ההמשך. מספר ההשקעות מסוג זה גדל השנה מחוץ לטווחי ההשקעות שהכרנו בשנים האחרונות.

באשר לגיוסי הון בהם השתתפו קרנות הון סיכון (מתוך כלל ההשקעות), בשנת 2020 השתתפו קרנות אלה ב-371 עסקאות בסך השקעה כולל של 8.74 מיליארד דולר. מדובר בעלייה במספר העסקאות ובסך ההשקעה של קרנות הון סיכון לעומת השנה החולפת. 

השקעות בסיבובים מוקדמים (Seed + A Rounds) חוו ירידה במהלך הרבעון הראשון והשני של שנת 2020, זאת בגלל חוסר הוודאות בשוק לאור משבר הקורונה, אך מגמה זאת השתנתה בהמשך השנה וברבעונים השלישי והרביעי חווינו זינוק בהשקעות קרנות הון סיכון מבחינת הסכומים ומספר העסקאות. 

חברות צמיחה (המצויות בשלבים מתקדמים מבחינת בשלות המוצר ו/או הכנסות) גייסו גם ב-2020 סכומי שיא בהמשך למגמה שראינו בשנתיים הקודמות. סך ההשקעה בחברות צמיחה הסתכם ב-8.33 מיליארד דולר לעומת כ-1.6 מיליארד דולר בחברות בשלבים מוקדמים.

בכל הנוגע למיזוגים ורכישות, שנת 2020 מסתיימת עם ירידה חדה בעסקאות אלו שמסתכמות ב-7.8 מיליארד דולר ב-93 עסקאות, בהשוואה ל-14.24 מיליארד דולר ב-143עסקאות בשנת 2019 (בנטרול עסקאות של 5 מיליארד דולר ומעלה).