חברת הספנות צים רשמה שיפור ניכר בהכנסותיה, כך עולה מהתשקיף שפרסמה החברה לקראת הנפקה בניו יורק, שבה תנסה לגייס מאות מיליוני דולרים.

מהתשקיף שפרסמה צים, בראשותו של אלי גליקמן, עולה כי הכנסות החברה עומדות על כמיליארד דולר, שיפור של כ־20%, וכי הרווח הנקי ברבעון השלישי עמד על כ־142 מיליון דולר. זאת, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז רוווחיה הסתכמו בכ־4 מיליון דולר בלבד. ההנפקה תשקף לחברה שווי של 1.5 מיליארד דולרים (לפני הגיוס החדש) והיא צפויה להסתיים עד לסוף חודש ינואר 2021, כל זאת בהובלתם של הבנקים להשקעות: סיטי בנק, ברקליס, ג'פריס וגולדמן זאקס.

מכולות סחורה (צילום: רויטרס)מכולות סחורה (צילום: רויטרס)


צים אף הציגה לקראת ההנפקה שיפור בשורת הרווח הגולמי והתפעולי וכן דיווחה על שיפור ניכר בפרמטרים נוספים, בהם ה־EBITDA ותזרים המזומנים (תפעולי). למרות מגיפת הקורונה, בסיכום התקופה שבין ינואר לספטמבר 2020 מציגה החברה שיפור של כ־6% בהכנסותיה, לסך של כ־2.6 מיליארד דולר, לצד רווח נקי של כ־153 מיליון דולר.

זאת, לעומת הפסד של כ־18 מיליון דולר שהציגה צים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019, שאותה סיכמה החברה בהפסד דומה.
הרווח התפעולי של צים בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה עמד על כ־283 מיליון דולר, רובם ברבעון השלישי. הרווח הכללי בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על כ־158 מיליון דולר.

השיפור המשמעותי בנתונים הפיננסיים של צים בא לידי ביטוי בעיקר בתזרים המזומנים של החברה, שעמד מתחילת השנה על כ־466 מיליון דולר ועל כ־245 מיליון דולר ברבעון השלישי. צים מוחזקת בידי חברת קנון, שנמצאת בשליטתו של עידן עופר (כ־30% מהמניות), וכן בידי הבנקים.


רמז בדוחות הקודמים


צים עדכנה עוד מוקדם יותר השנה בדבר כוונה אפשרית לצאת להנפקה, ולאחרונה חזרה על כוונתה זו בהודעה שליוותה מהלך של הקדמת תשלום חוב בהיקף של כ־55 מיליוני דולרים.

אלי גליקמן (צילום: סיון פרג')אלי גליקמן (צילום: סיון פרג')


צים עשתה בעבר שני הסדרי חוב גדולים: הראשון בשנת 2009, עת פרסה מחדש חוב בהיקף של כ־7 מיליארד דולר. כעבור כחמש שנים, בשנת 2014, עשתה החברה "תספורת" לחובות בהיקף של כ־3.4 מיליארד דולר.

תקופת כהונתו של אלי גליקמן כמנכ"ל החברה (מאז 2017) בישרה על שיפור ניכר בתוצאות העסקיות, שהגיעו, כאמור, לשיא ברבעון השלישי של 2021.