נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר, ואנשי צוותו נפגשו בשבוע שעבר עם החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג, במטרה לבחון דרכי סיוע ליצואנים באמצעות חיזוק הדולר. ל"מעריב" נודע כי במהלך הפגישה נבחנה האפשרות שלפיה האוצר יגדיל את היקף עסקאות הגידור בשקלים, כדי לצמצם את החשיפה לדולר ועל ידי כך לגרום לחיזוק שער החליפין.

מהלך נוסף שנדון הוא נטרול עקיף של פעילות הגופים המוסדיים הפועלים בחו"ל, שמוכרים דולרים וקונים שקלים, מה שגורם להחלשה נוספת של הדולר. האוצר מבצע כיום עסקאות גידור ל־12% מחובות המשק הישראלי בדולרים, והכוונה היא להגדיל שיעור זה.

ד''ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים (צילום: הילה תומר)ד''ר רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים (צילום: הילה תומר)


הפגישה בשבוע שעבר התקיימה כאמור בעקבות קריסת הדולר והעובדה ששער החליפין כבר נסחר ברמות הנמוכות מ־3.18 שקלים לדולר. 
במהלך הפגישה הציג נשיא התעשיינים את בעיית הירידה ביצוא וסגירת קווי הייצור והעברתם לחו"ל, כתוצאה ישירה מהיחלשות הדולר. בפגישה התברר כי חלק מהמהלכים שביקשו התעשיינים מחייבים הליך של חקיקה שלא ניתן לבצעו באופן מיידי.

עם זאת, מהלכים נוספים, כמו הגדלת היקף גידור החוב הדולרי, ניתנים לביצוע מיידי ונמצאים באחריות החשב הכללי, ובעניין זה נדמה כי התעשיינים מצאו אוזן קשבת בקרב אנשי האוצר. עוד יצוין כי הפגישה עם החשב הכללי נערכה לאחר שנשיא התעשיינים הפנים כי בעיית הדולר אינה מונחת לפתחו של בנק ישראל בלבד, ומדובר בבעיה פיסקלית האמורה להטריד גם את אנשי האוצר.

בהקשר זה, נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון הבטיח שלא יפסיק את התערבותו בשוק המטבע. הוא הוסיף כי רכישה בהיקף של 20 מיליארר דולר, שבוצעה במהלך שנת 2020, הביאה את גובה יתרות המטבע לשיא של 170 מיליארד דולר. בנוסף להתערבות בדולר, מבקשים התעשיינים סיוע ביניים ליצואנים שנפגעו, בדרך של מתן פטור מתשלומי חלקו של המעסיק בביטוח הלאומי עד להתאוששות שער החליפין. בתגובה לפניית "מעריב", מסר נשיא התעשיינים כי הוא יצא אופטימי מהפגישה עם החשב הכללי, ולדבריו הוא מצא אוזן קשבת באוצר.

החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג (צילום: יחצ)החשב הכללי באוצר יהלי רוטנברג (צילום: יחצ)