במשך חודשים ארוכים ניהלה חברת "דור אלון" מאבק משפטי מתיש כנגד רצונם של עובדיה להקים ועד עובדים ולחבור אל ההסתדרות הלאומית לשם שיפור זכויותיהם והבטחת ביטחונם התעסוקתי. חודשים של התדיינויות משפטיות, הליך בבית הדין האזורי וערעור לבית הדין הארצי הביאו בסופו של דבר לפסק דין תקדימי שנחתם לפני מספר ימים התומך בהתארגנות העובדים.

התנגדותה של "דור אלון" להתאגדות העובדים נבעה משתי טענות עיקריות: הראשונה, נגעה לגילם של העובדים - רובם חיילים משוחררים - ולטענה שאין ביכולתם להבין את משמעות הצטרפותם לארגון העובדים. הטענה השנייה הופנתה כנגד ההסתדרות הלאומית ולהתנהלות לא כשירה לכאורה מצדה, כשהציעה לעובדים מתנות וכרטיסי מועדון.

בפסק הדין התקדימי קובע בית הדין הארצי לעבודה בראשותו של סגן הנשיאה כב' השופט איטח, כי לא היה פגם בהצטרפותו של עובד לארגון עובדים כאשר ניתנה מתנה או הוענק כרטיס חברות במועדון הצרכנות של ההסתדרות. עוד נקבע, כי ההסתדרות הלאומית הוכיחה כי לא נפל פגם בהצטרפותם של העובדים לשורותיה וכי חלוקת המוצר הממותג לא היווה גורם משפיע על הצטרפותם של העובדים. 

בית הדין אמנם המליץ לארגוני העובדים להימנע מחלוקת מתנות, אולם קבע כי ככל שארגון עובדים יעשה כן, הרי שהדבר אפשרי בכפוף להוכחה כי לא היה בחלוקת המוצרים הממותגים בכדי לפגוע ברצון העובד להצטרף לארגון העובדים. 

בית הדין הבהיר כי מרגע שהוכח כי ארגון עובדים חילק מתנות לעובדים במסגרת התארגנות ראשונית, יוטל עליו הנטל לשכנע כי המתנות שחולקו הן בבחינת מתנות שתכליתן העיקרית לא חורגת מהעברת המסר ההתארגנותי.

פסק דין זה, מהווה למעשה בשורה עבור אלפי עובדי "דור אלון" אשר יוכלו מעתה להיות מיוצגים על ידי ההסתדרות הלאומית ולקדם את זכויותיהם בעבודה ולהבטיח את ביטחונם התעסוקתי, ומהווה מסר חשוב לכלל העובדים הבלתי מאורגנים כי זו העת להצטרף לארגון עובדים שהינו בעל מעמד ציבורי ולהבטיח את מימוש זכות ההתאגדות המפורטת בהרחבה בפסק דינו של בית הדין הארצי.  

"מבחינתנו מדובר בפסק דין מהותי", אומר איתמר שרוני סמנכ"ל אגף הגיוס בהסתדרות הלאומית, "אנחנו עדים לכך בשנים האחרונות שמעסיקים בעיקר במגזר העסקי, מנסים לעצור או לחבל בהתארגנויות של עובדיהם בכל צורה שהיא. בסופו של דבר רצונם של העובדים הוא שקובע. בילינו חצי שנה בבתי הדין לעבודה, שני הצדדים היו בהליכים לא נעימים בינם לבין עצמם אבל הגיעה הפסיקה המבורכת ומשם אנחנו נכונים לקבל מערכת עבודה תקינה עם החברה. אין לנו עניין לייצר מאבקים, בסך הכל העובדים התאגדו כדי ליצור הסכם קיבוצי. נקווה כי כעת תפנה הנהלת החברה את משאביה לניהול מו"מ אפקטיבי ובתום לב לטובת עובדיה במקום התנגחויות מיותרות בבתי הדין לעבודה".

"ארגון עובדים אינו אויב"

בית הדין הארצי סקר בהרחבה כיצד לא מצא כל יסוד להתערב בקביעת בית הדין האזורי, לפיה אין כל פגם בכך שההסתדרות הלאומית מציעה למצטרפים לשורותיה הטבות של מועדון הצרכנות שלה. בהקשר זה מציין בית הדין הארצי כי מדובר בפרקטיקה שלא נמצא בה כל פסול, שכן ההטבות הן חלק בלתי נפרד ממכלול שלם של הטבות, תנאים ויתרונות הניתנים לחברים בארגון עובדים מעצם חברותם בו, וזאת להבדיל מהטבות שהן חיצוניות לחברות בארגון העובדים ושלא מהוות חלק אינטגרלי ממנו. כמו כן, נדחתה בקשתה של "דור אלון" לקבוע שורת כללים של מותר ואסור לגבי ארגוני עובדים בהתארגנות ראשונית, והובהר כי ניסיון לקבוע כללים שכאלה עשוי להביא למכשול יותר מאשר תועלת. עוד קבע בית הדין, כי אין צורך להתחקות אחר מניעיו של העובד להצטרף לארגון העובדים.

קביעה משפטית נוספת וחשובה בפסק הדין הינה הקביעה כי ארגון עובדים הוא גוף בעל מעמד ציבורי, וכאשר לפחות שליש מהעובדים מצטרפים כחברים ולאחר הכרזת היציגות, הופך ארגון העובדים לבעל מעמד במקום העבודה הן כלפי המעסיק המחויב לנהל איתו משא ומתן, והן כלפי כלל העובדים שיחול עליהם ההסכם הקיבוצי שייחתם גם אם רובם לא הצטרפו כחברים בארגון. 

"מדובר במסר חשוב לציבור העובדים המאורגנים בישראל על ידי הענקת מעמד משמעותי ודומיננטי לארגוני העובדים הן כלפי העובדים והן כלפי המעסיק", מוסיף שרוני. "אנחנו מקווים שהמעסיקים הגדולים ילמדו את פסק הדין הזה ויבינו שארגון העובדים הוא לא האויב שלהם. ההסתדרות הלאומית היא ההסתדרות של המגזר העסקי בישראל, ואנחנו רואים מעין משולש קדוש של ארגון עובדים, עובדים ומעסיקים שכולם צריכים לחיות בשלום יחדיו ולהפרות האחד את השני להצלחת כולם. מבחינתנו זו הנוסחה המנצחת ולשם אנו חותרים בפעילות שלנו".

את ההליך המשפטי ייצגו עו"ד בטי מצר-לוי, עו"ד רוית קרן רוזין ממשרד עו"ד בטי מצר לוי ורוית קרן-רוזין וכן עו"ד רן קונפינו מנהל המחלקה המשפטית בהסתדרות הלאומית. ההתארגנות נוהלה ע"י מר חי לופטון מנהל חטיבת הגיוס בהסתדרות הלאומית. 

"ברצוני לברך על החלטת בית הדין הארצי אשר קבע כי ההסתדרות הלאומית הינה ארגון העובדים היציג וכי לא הוכחה השפעה בלתי הוגנת באמצעות חלוקת שי לעובדים" אומרת עו"ד בטי מצר לוי, "אני סבורה כי חשיבותו של פסק הדין הוא בקביעת כללים אשר מצד אחד שומרים על זכות ההתאגדות, ומצד שני מתווים נורמות חשובות במסגרת פעילותו של ארגון העובדים בהתארגנות ראשונית".

"אני מברך על ההחלטה בשם בשם כל העובדים וועד העובדים" מוסיף טל זגורי יו"ר ועד העובדים, "רוב מוחלט של עובדי "דור אלון" בחר בוועד העובדים ובהסתדרות הלאומית. אני מקווה כי נצא לדרך חדשה של שיח מכבד, המשך הצלחת החברה והישגים לעובדים".