מדד המחירים לצרכן ירד ב-0.1% בחודש דצמבר 2020, ובכך השלים ירידה שנתית של 0.7% בשנת 2020 כולה. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים (2.9%) ושירותי חינוך (0.9%).

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים אוקטובר 2020 – נובמבר 2020, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.0% ובכך השלימו עלייה של 3.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2019– נובמבר 2019).
 
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים אוקטובר 2020 – נובמבר 2020 לעומת החודשים ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020, נמצאו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים 1.7%, מרכז וצפון 1.2% כל אחד, דרום 0.9%, תל אביב וחיפה 0.6% כל אחד.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, אוקטובר 2020 – נובמבר 2020 לעומת אוקטובר 2019 – נובמבר 2019, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות כאשר הבולטות שבהן היו במחוזות: ירושלים 4.1%, דרום 3.6%, תל אביב 3.4%, מרכז 3.3% וצפון 3.2%.

במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהן עלו בחודשים אוקטובר 2020 – נובמבר 2020 לעומת ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020 ב-0.3% ובכך השלימו עלייה של 3.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (אוקטובר 2019 – נובמבר 2019). אחוז העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 34.4% בהשוואה ל-36.4% בתקופה הקודמת (ספטמבר 2020 – אוקטובר 2020).