הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) את האומדן השלישי לרבעון השלישי של שנת 2020, ממנו עולה כי התוצר המקומי הגולמי עלה ב-39.7% בחישוב שנתי.

העלייה החדה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי של 2020 באה בעקבות ההתכווצות המשמעותית במשק ברבעון השני של השנה. השינויים בתוצר המקומי הגולמי בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 הושפעו ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף. 

הרבעון השלישי של 2020 התאפיין בעלייה משמעותית בנתונים לעומת הרבעון השני. כזכור, ברבעון השני התרחש הסגר הראשון בעקבות הקורונה, בעוד הרבעון השלישי היה תקופה של פתיחת המשק, לפני החזרה לסגרים נוספים.

בין היתר, ההוצאה לצריכה פרטית, שנפגעה בצורה משמעותית ביותר ממשבר הקורונה במחצית הראשונה של השנה, עלתה ב-42.3% ברבעון השלישי של שנת 2020 בחישוב שנתי (9.2% בחישוב רבעוני), לאחר ירידה של 44.0% בחשוב שנתי (13.5% בחישוב רבעוני) ברבעון השני.

בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 ירדה הצריכה הפרטית ב- 10.0% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים אשתקד. הצריכה הפרטית לנפש עלתה ב- 40.0% בחישוב שנתי (8.8% בחישוב רבעוני).

העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי של 2020 משקפת עלייה של 35.4% בחישוב שנתי (7.9% בחישוב רבעוני) בצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, משקאות וטבק, לשירותים אישיים, לדיור, לדלק וחשמל לאחזקת בית, ולמוצרי תעשייה לצריכה שוטפת).