במסגרת הדיווח היומי, דיווח הבוקר (שני) שירות התעסוקה כי ביממה האחרונה נרשמו 4,449 דורשי עבודה חדשים, כאשר מאז יום ראשון, 27.12.2020 - היום בו החל הסגר, נרשמו בסך הכל 134,196 דורשי עבודה חדשים, ומתוכם 73,270 נרשמו מאז הודק הסגר המהווים 54.6% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר השלישי.

הפגנת העצמאים בדרך יפו (צילום: דוברות המשטרה)

יצוין, כי 109,896 מהם הוצאו לחל"ת, ושיעורם מכלל דורשי העבודה החדשים עומד על כ-81.9% בעוד 24,300 מהם פוטרו או התפטרו ושיעורם עומד על 18.1% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. כמו כן, יצוין כי עובדי ענף ההוראה, החינוך וההדרכה מהווים לקבוצה העיקרית בקרב דורשי העבודה החדשים מאז תחילת הסגר.

ערב הידוק הסגר עמד שיעורם בקרב הנרשמים מאז תחילת הסגר על 5.1% בלבד, אלא שנוכח סגירת מערכת החינוך עלה שיעורם משמעותית ועומד הבוקר על 26.2% מכלל הנרשמים מאז תחילת הסגר. יוער, כי מאז ה 27/12 נרשמו 35,159 עובדי הוראה, חינוך והדרכה כדורשי עבודה, 32,103 מתוכם נרשמו מאז הודק הסגר, קרי 91.2% מהם הפכו לדורשי עבודה מאז נסגרה מערכת החינוך.