חברת מרכזי הקניות ביג שבשליטת יהודה ורוני נפתלי (58%) הפכה אתמול רשמית לבעלת השליטה בחברת אפי נכסים, לאחר שהשלימה בהצלחה הצעת רכש (בדרך של החלפת מניות) לרכישת 37.52% מהמניות. היקף העסקה נאמד ב־1.6 מיליארד שקל. עד כה החזיקה ביג ב־22.81% ממניות אפי נכסים. בעלת המניות הגדולה ביותר בחברה חוץ מביג היא מגה אור, שהחזיקה עד כה ב־21.3% ממניותיה. במסגרת הצעת הרכש מכרה מגה אור מחצית מאחזקותיה (11.09%) באפי נכסים תמורת 7% ממניות ביג.

במקור הציעה ביג לרכוש עד 47.2% ממניות אפי נכסים. ביג, הנסחרת בבורסה לפי שווי של 5 מיליארד שקל, הציעה 0.35 מניות של עצמה תמורת מניה אחת של אפי נכסים. בהצעה נכלל מסלול נוסף, הכולל בתוכו רכיב של אופציה של ביג. מגה אור וביג רכשו במשותף לפני כשנתיים את מניות השליטה באפי נכסים במסגרת הסדר החוב של אפריקה ישראל (חברת האם), אף שלא נחתם בינם הסכם לשליטה משותפת. בעקבות השלמת העסקה יחזיקו האחים נפתלי ב־44% ממניות ביג וב־60% מאפי נכסים.

אפי נכסים, שבראשה עומד איתן בר זאב והמנוהלת על ידי אבי ברזילי, עוסקת בישראל בתחום משרדים להשכרה, ובמדינות מזרח אירופה כמו רומניה, פולין, צ'כיה, בולגריה וסרביה היא פעילה בתחומי נדל"ן מניב ובמכירה של דירות למגורים. ביג, המנוהלת על ידי חי גאליס, מחזיקה בנדל"ן מניב בשווי של 9 מיליארד שקל ובקרקעות ודירות בשווי של 3 מיליארד שקל. ביג מחזיקה בנכסים מניבים ובקרקעות בשווי הנאמד ב־10 מיליארד שקל.

רכישת השליטה באפי נכסים תאפשר לביג להרחיב את פעילותה בתחום מרכזי הקניות במזרח אירופה, למשל בסרביה. כמו כן, היא תאפשר לחסוך בהוצאות ובהגדלת הסינרגיה בפעילות.