בנק ישראל הודיע היום (רביעי) כי בימים הקרובים יופצו לציבור לראשונה שטרות בערך 100 ו-200 שקלים הנושאים את חתימתו של הנגיד המכהן, פרופ' אמיר ירון. מלבד שינוי זה, יהיו השטרות זהים לחלוטין לשטרות באותם העריכים המצויים כבר כיום במחזור, ואשר ימשיכו להיות בתוקף. 

השינוי מגיע בהתאם להוראות סעיף 42 (א) לחוק בנק ישראל, התש"ע – 2010, הקובעות כי שטרות הכסף שיונפקו לציבור יישאו את חתימתו של נגיד בנק ישראל. בנק ישראל יודיע בעתיד על תחילת ההפצה של שטרות בעריכים נוספים אשר ישאו את חתימתו של הנגיד אמיר ירון. 

השטרות יופצו לציבור באמצעות קופות הבנקים המסחריים, המכשירים האוטומטיים למשיכת מזומנים וסניפי חברת דואר ישראל. 

פרופ' אמיר ירון עם השטרות החדשים (צילום: דוברות בנק ישראל)פרופ' אמיר ירון עם השטרות החדשים (צילום: דוברות בנק ישראל)

  

שטר חדש של 100 שקלים (צילום: דוברות בנק ישראל)שטר חדש של 100 שקלים (צילום: דוברות בנק ישראל)

שטר חדש של 200 שקלים (צילום: דוברות בנק ישראל)שטר חדש של 200 שקלים (צילום: דוברות בנק ישראל)