בנק לאומי נבחר להוביל את ארגון מימון פרויקט שיקום נחל קדרון: הבנק ילווה לתאגיד הגיחון, תאגיד המים והביוב הגדול בישראל, ולחברה הבת מבט"י (מפעלי ביוב וטיהור ירושלים),  450 מיליון שקל בעסקת סינדיקציה, מתוך עלות כוללת של 830 מיליון שקל לפרויקט. בעסקת הסינדיקציה משתתפת גם עמיתים, קרנות הפנסיה הוותיקות. ההלוואה תינתן לתקופה של 20 שנה.

פרויקט שיקום נחל קידרון, הגדול והמרשים שבנחלי מדבר יהודה, הזורם מירושלים עד לים המלח, נועד לשקם, לאסוף ולטהר את הנחל מפסולת ומשפכים שהוזרמו אליו במשך עשרות שנים מירושלים ומשטחי הרשות הפלשתינית והפכו אותו לאחד הנחלים המזוהמים בארץ. בתום עבודות השיקום, המים המטוהרים ישמשו להשקיית מטעים בשטחי ישראל ובשטחי הרשות הפלשתינית. עלות הפרויקט, שיזמו ומנהלות החברות הגיחון ומבט"י, מסתכמת בכ-830 מיליון שקל.

פרויקט הקדרון, שהוכר על ידי הממשלה כפרויקט לאומי, יצא לדרך לפני מספר חודשים וצפוי להסתיים בשנת 2023. במסגרתו, ישוקמו ויוחלפו תשתיות ביוב שנפגעו, תפונה פסולת ותונח תשתית הולכת שפכים חדשה באורך מצטבר של כ-40 ק"מ מירושלים עד מפעל טיהור השפכים "אוג" שליד יד המלח, שם יטוהרו המים למי קולחין לחקלאות..

אבי בלשניקוב, יו"ר תאגיד הגיחון וחברת מבט"י, אמר: "במשך למעלה מ-70 שנים היו 15 ק"מ של הנחל שבמקורו הינו נחל אכזב, מפגע סביבתי ובריאותי, וכעת, לאחר עבודת מטה, בה שילבנו את כל גורמי הממשלה וגופים נוספים רבים, יוצאת לדרך תוכנית השיקום של נחל הקדרון, אשר תהפוך אותו למשאב סביבתי, מורשתי ותיירותי במעמד לו הוא ראוי". עוד הוסיף בלשניקוב: "מדובר בפרויקט לאומי מהגדולים והמאתגרים בתחום תשתיות המים והביוב במזרח התיכון, בעשרות השנים האחרונות".  

יעל כפיר, ראש המערך העסקי בלאומי, אמרה: "מימון הפרויקט הוא חלק מהאסטרטגיה של לאומי ללוות פרויקטי תשתיות לאומיות בישראל בכלל, ופרויקטים של תשתיות ירוקות התורמות לאיכות החיים והסביבה בפרט. הוא מצטרף לפרויקטי תשתיות לאומיות נוספים שלאומי נבחר להוביל בחודשים האחרונים, כגון מימון פרויקט מרכז ההספקה האחוד של צה"ל, שיוקם על ידי החברות שפיר ואוריין, ומימון הקמת שורק 2 שבבעלות IDE טכנולוגיות, שיהיה מתקן ההתפלה הגדול מסוגו בעולם. בכוונתנו להמשיך ולהוביל את תחום מימון התשתיות הלאומיות בישראל גם  ב-2021".