למרות משבר הקורונה והשפעותיו השליליות על שוק השכרת הרכב, סיימה קבוצת אלבר את 2020 ברווח לפני מס של 98.2 מיליון שקל.  החברה שבניהול אורן אלעזרא הוציאה אל הפועל מספר מהלכים להתמודדות עם המשבר. בין השאר נעשתה התאמה של צי הליסינג לרמת הביקוש במשק, תוך ניצול הזדמנויות והארכת תקופת החכירה בעסקאות קיימות, הסטת לקוחות ליסינג לכלי רכב משומשים והתאמת התנאים המסחריים של עסקאות הליסינג. 

בתחום ההשכרה הסיטה אלבר את פעילות ההשכרה לטווח קצר שיועדה לתיירים, לתחומים אחרים, תוך התאמת גודל צי ההשכרה ושמירה על אחוזי ניצול גבוהים.  במכירות הרכב צומצם המסחר בתקופת הסגרים ונמכרו 28,500 מכוניות בלבד. אלבר נאלצה להיערך גם בתחום מתן האשראי הצרכני, במקביל להקשחת תנאי החיתום. מסגרות האשראי צומצמו ב־600 מיליון שקל. גם עלויות גיוס ההון צומצמו.  נתונים נוספים מהדוחות מראים שההכנסות הסתכמו ב־2.84 מיליארד שקל. יחס ההון למאזן עמד על 14.6% והתשואה להון על 14%.

אלעזרא אמר: "2020 הייתה שנה מאתגרת בצל התפשטות נגיף הקורונה. מעמדה העסקי של אלבר מבוסס על מיתוג ומוניטין חזקים כאחת החברות הגדולות בענף הליסינג ובתחום המסחר בכלי רכב. תוצאות השנה האחרונה הן עדות מוחשית לאיכות ולעוצמה של החברה. נמשיך לפעול כדי לשמר את מעמדנו".