רשות האכיפה והגביה פרסמה היום (ראשון) דוח על פעילות הרשות לשנת 2020, ממנו עולה כי במערכת הוצאה לפועל, נכון לסוף שנת 2020, ישנם 609,563 חייבים לעומת 608,753 חייבים בסוף שנת 2019. נכון לסוף שנת 2020, כמות תיקי ההוצאה לפועל במלאי היא 2,189,008 תיקים פתוחים, ירידה של כ- 35,000 תיקים מהמלאי בשנת 2019.

בשנת 2020 כ- 80% מהתיקים נפתחו באופן מקוון (בתי תוכנה והאזור האישי) לעומת כ- 50% מהתיקים בשנת 2017. פתיחת התיקים במזכירויות ירדה באופן בולט בשנת 2020 לצד משבר הקורונה, שצמצם באופן משמעותי את קבלת הקהל לשכות.

מלאי תיקי המרכז לגביית קנסות עמד השנה על 3,025,058 תיקים פתוחים לעומת 2,532,268 תיקים פתוחים בסוף 2019. העלייה של 500 אלף תיקים נובעת, בין היתר, מטיפול בקנסות הקורונה שמטילה המשטרה החל מסוף מרץ 2020.

נכון לסוף שנת 2020 מלאי תיקי המרכז לגביית קנסות עומד על 3,025,058 תיקים פתוחים (כולל תיקי טרום חוב), מרבית תיקי המלאי הם דוחות משטרה (כ-44%) שסכום החוב בהם הוא כ-14% מסכום החוב הכולל בפתיחה של מלאי התיקים. במרכז לגביית קנסות ישנם 661,381 חייבים נכון לסוף שנת 2020 לעומת 482,459 חייבים בסוף שנת 2019. מתוכם ל-37% לפחות תיק אחד פתוח בהוצאה לפועל.

החל מחודש מרס, עם פרוץ משבר הקורונה הועברו לגביה כל קנסות הקורונה אשר הטילה משטרת ישראל, נכון לסוף שנת 2020 נקלטו 432,286 קנסות בערך חוב של כ-250 מלש"ח מתוכם שולמו כ-62,681,701. מרבית קנסות הקורונה הם בגין אי עטיית מסיכה. קנסות בגין צריכת קנאביס החלו להיגבות במרכז לגביית קנסות מיולי 2018 ובשנת 2020 נקלטו 17,408 דוחות, מרביתם (82%) בגין עבירה ראשונה והיתר (18%) בגין עבירה שניה. 

מנהל רשות האכיפה והגבייה, תומר מוסקוביץ: "המעבר לשימוש במערכת המחשוב "כלים שלובים" בהוצאה לפועל הרחיב מאוד את סל השירותים הניתנים לצדדים בצורה מקוונת, וצמצם משמעותית את הצורך בהגעה ללשכות ההוצאה לפועל. היכולות הגבוהות לפעילות מקוונת הקיימות ברשות, אפשרו לנו לתת את מלוא השירותים לזוכים ולחייבים גם בתקופת הקורונה. כמו כן, המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות הרחיב מאוד את פעילותו בשנת הדוחות והחל לגבות, בין היתר, את הקנסות שהוטלו על אזרחים בשל הפרת צווי המאבק בקורונה".