ליאורה עופר בעלת השליטה בקבוצת מיליסרון, החליטה להחליף את משרד BDO ולמנות במקומו את פירמת הייעוץ וראיית החשבון דלויט. בכך מגיעה לסיומה התקשרות שנמשכה עשרות שנים. מלבד אובדן שכר טרחה הנאמד ביותר ממיליון שקל לשנה המדובר במכה ליוקרה של המשרד למרות שעדין המדובר באחד משלוש משרדי רואי החשבון הגדולים בישראל.

עופר עשתה בחודשים האחרונים סדר במערך ניהול ראיית החשבון בקבוצה. עוד קודם לכן מונה דלויט טוש המנוהלת על ידי אילן בירנפלד כרואה החשבון של עופר השקעות (בעלת השליטה בקניוני עופר) במקומו BDO.

דלויט גם מונה כרואה החשבון של חברת הספנות המשפחתית עופר ספנות. החלפת רואי החשבון בקבוצת הקניונים מליסרון שכבר אושרה בדירקטוריון תלויה כעת באישור האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה שתכונס ב-5 למאי.

בענף השני של משפחת עופר (עידן עופר), עובדים בעיקר עם משרד סומך חייקין המשמש כרואה החשבון של הפירמות הגדולות שבבעלות עידן עופר ובראשם החברה לישראל וכימיקלים לישראל. סומך חייקין KPMG הוא משרד רואי החשבון המוביל במערכת הבנקאית ומבקר את כל הבנקים למעט המזרחי טפחות.

משבר הקורונה תפס את ענף ראיית החשבון במצב משברי. הפירמות הגדולות ובעיקר בעלי הרשתות והקניונים דרשו מהמשרדים להפחית את שכר הטרחה וכן במקרים מסוימים הוא ירד בעשרות אחוזים.