בראיון חג ל"מעריב" מסכם ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד האוצר, את שנת הקורונה ומגיב לאירועים הניהוליים שהיו בחלק מחברות הביטוח, ותחילה לנעשה במגדל.

"במחלוקת בין המנכ"ל ליו"ר מגדל לא התערבנו והדירקטוריון קיבל את ההחלטה באופן עצמאי. מבחינתי, הכי חשוב שהחברה תנוהל בצורה תקינה ובאופן עצמאי. בעל השליטה לא צריך להתערב בענייני הניהול השוטפים, למעט הפעילות דרך הדירקטוריון", אומר ברקת בראיון, שיפורסם  במלואו מחר ב"מעריב סופהשבוע".

"אנחנו לא מנהלים את החברה אלא דואגים שתפעל בצורה טובה, ללא מעורבות פסולה של בעל השליטה", מוסי המפקח על הביטוח. "כשבדקנו וראינו שהייתה מעורבות לא תקינה בנעשה, כולל הפעלת 'המטבחון', עשינו דוח ביקורת ועצרנו לאחר שהליקויים תוקנו.

על החשש ליציבות במגדל אמר ברקת: "הרצון שלנו שמגדל תצליח אינו שונה מזה של בעל השליטה, בתנאי שמגדל תתנהל בצורה תקינה. באף נקודה לא חששתי ליציבות הבסיסית של מגדל, אבל בשלב מסוים חששתי שהבעיות בניהול החברה עלולות להתגלגל מהר מאוד גם לבעיה ביציבות.

"זאת הסיבה לכך שבניגוד לחברות הביטוח האחרות, לא הענקנו למגדל את מלוא ההכרה הרגולטורית המקילה בנושא מבנה ההון, "הסביר ברקת. "עד שמגדל לא תחזור ליציבות ניהולית מלאה, המגבלה המאפשרת שימוש רק ב־80% בהקלת ההון - תישאר ללא שינוי".

באשר לחילופי הדירקטוריון בכלל ביטוח הוא אומר: "כלל ביטוח מנוהלת ללא גרעין שליטה. הוועדה הציבורית בראשות השופט בדימוס ספי איילון מתחילה לעבוד, במטרה להמליץ לאסיפה הכללית על דירקטורים חדשים. כרגע אני מרוצה ממה שקורה בכלל ביטוח.

על מצבה הנוכחי של כלל אומר ברקת: "כלל מתומחרת כיום נמוך מבחינת שוויה. יש עדיין נטל על ההון ומצב ההון עדיין מחייב שיפור. יחס כושר הפירעון אינו מזהיר, אבל היום היא נראית הרבה יותר טוב ממה שנראתה לפני שנתיים".

על הפריצה למחשבי שירביט הוא מוסיף: "סיפור הסייבר והמתקפה נמצאים מאחורי שירביט. החברה התנהלה בשיתוף פעולה מלא איתנו, ומבחינת המצב שלה חל שינוי עצום. אבל קודם לכן עשינו ביקורות ולמרבה הצער, למרות הדגלים שהרמנו, החברה לא התייחסה לכולם.
"לו הדברים היו נעשים, הפריצה הייתה נמנעת", מבהיר ברקת. "החברה תקבל דוח ביקורת מלא עם ממצאים מלאים מיד אחרי החג. שירביט לא הגיבה לנו בצורה טובה והחברה חייבת להפיק לקחים".

המפקח על הביטוח במשרד האוצר סבור כי התוצאות העסקיות של חברות הביטוח ל־2020 היו לא רעות, אבל רואים שהמשק משקף עדיין את מצב העסקים. "אני לא רגוע, מכיוון שחלק מהשפעות משבר הקורונה יופיעו בהמשך. תהיה השפעה של האבטלה הגדולה, הירידה בצמיחה והגירעון הגדול, ויהיו לכך השפעות על שוק ההון", הוא מציין.

הראיון המלא יפורסם מחר במדור "שוטף פלוס" ב"מעריב־סופהשבוע"