החל מהיום (ראשון) מענקי הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), לשנת 2021, יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019, ולא עוד השוואה רק ל-2019 כפי שהיה עד כה, זאת בהמשך לתיקון לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה חדש) (הוראת שעה), התש"ף 2020, שפורסם ב-18 במרץ 2021 ולהשלמת ההיערכות המחשובית לצורך התאמת מערכת המענקים לחקיקה החדשה.

שר האוצר, ישראל כ"ץ, צייץ: "בהמשך לתיקון שהעברתי, היום נפתחה לזכאים באתר רשות המסים האפשרות לקבלת מענק סוציאלי לעצמאים ולבעלי שליטה בגין ינואר-פברואר 21׳ לפי השנה המטיבה יותר, 2018 או 2019. צעד חשוב זה, ישלים תוספות של סכומים משמעותיים וימנע את הפגיעה שהייתה נגרמת לציבור זה לולא תיקון החוק".

מהיום יוכלו הזכאים לפעול בהתאם למצב הדו"חות שלהם כמפורט:  

  • אם הוגשו הדוחות השנתיים לשנת 2018 ולשנת 2019, והוגשה בקשה למענק שעמדה בתנאי הזכאות - מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותיתן השלמה (ככל שקיימת) למענק הגבוה יותר באופן אוטומטי. את הכסף יוכלו הזכאים לראות בחשבון הבנק שלהם לאחר כשני ימי עסקים.
  • אם הוגש הדוח השנתי לשנת 2019 ללא עמידה בתנאי הזכאות בהתאם לחקיקה המקורית טרם התיקון - תתאפשר מעתה הגשת בקשה למענק באזור האישי של רשות המסים, אשר ישולם עפ"י הדוח השנתי ל- 2018 ככל שקיימת עמידה בתנאי הזכאות בשנה זו.
  • אם הוגש הדוח השנתי לשנת 2018 בלבד – תתאפשר מעתה הגשת בקשה למענק באזור האישי של רשות המסים שיחושב על פי דו"ח 2018 ככול שקיימת עמידה בתנאי הזכאות.