צים שירותי ספנות משולבים בע"מ, הודיעה היום (שישי) על כוונתה לבצע פדיון כפוי מלא (100%), בהתבסס על יתרות המזומנים של החברה, של סדרות אגרות החוב הבלתי-מובטחות 1 ו-2 של החברה, שמועד פירעונן 2023, בסך כולל של 351.6 מיליון דולר, כולל ריבית צבורה וריבית צבורה בעין.

מנכ"ל צים מר אלי גליקמן אמר: "אנו שמחים לבצע פדיון מלא של יתרת הקרן בסדרות האגרות חוב1 ו-2 של החברה, בסך 349 מיליון דולר. הצלחתה של צים בהשגת אבן דרך חשובה זו, מוקדם מהצפוי ושנתיים קודם למועד הפירעון הנקוב של הסדרות, מדגישה את יתרונות אסטרטגיית ההובלה הימית הנישתית הגלובלית שלנו והמשך ייצור תזרים המזומנים החזק של החברה".

הוא הוסיף כי "הודות לאיתנות הפיננסית של החברה ולגישה המבודלת והמוכחת שלנו, ממשיכה צים להחזיק בעמדת שוק חזקה המאפשרת לה למנף את התנאים החיוביים בענף לטובת בעלי המניות של החברה".