בנק מזרחי טפחות בניהול משה לארי חשף אתמול את התוכנית האסטרטגית לחמש השנים הקרובות, שמרכזה יעד תשואה של 14% על ההון העצמי. אף שמדובר ביעד שאפתני במיוחד, בבנק מאמינים כי ניתן להשיג אותו. מזרחי טפחות הוא היחיד במערכת הבנקאית שחושף את יעדי התשואה ואת התוכנית הכוללת את הגדלת שיעור הדיווידנד, שיחולק עד ל־50% מהרווח הנקי. חלוקת הדיווידנד תחודש במהלך השנה הנוכחית בכפוף לאישור בנק ישראל.

המנכ"ל פירט את היעדים, שכוללים את מיצוב הבנק כשחקן מרכזי בבנקאות העסקית. עוד מדובר בביסוס המובילות בקרב משקי הבית באמצעות צמיחה אורגנית בכל הסגמנטים; שירות אישי ואנושי הנתמך בטכנולוגיה דיגיטלית, התאמת מודל ההפעלה לאתגרי העתיד ושיפור נוסף ביעילות התפעולית. בתחום הבנקאות העסקית תוקם פלטפורמת השקעות ריאליות, תוך הובלת עסקאות גדולות ומורכבות. בכוונת מזרחי טפחות להרחיב את פעילותם של סניפי הבנק בלונדון ובלוס אנג'לס, תוך התמקדות בבנקאות לעסקים.

את כל היעדים הללו שואף מזרחי טפחות להשיג בין השאר בזכות השלמת מיזוגו של בנק אגוד לתוך הבנק. כתוצאה מהמהלכים הצפויים, נתח השוק באשראי העסקי בישראל יעלה מ־11.8% בסוף שנת 2020 לכ־15% בסוף 2025, וחלקו בפיקדונות העסקיים בישראל יגדל מ־16.8% לכ־18%.

עוד הוסיף לארי כי "מזרחי טפחות מציג לאורך שנים את שיעורי התשואה להון ויחסי היעילות הטובים במערכת. הגיעה העת לצאת בתוכנית חדשה ואתגרית ולתת לה ביטוי פומבי ושקוף, לטובת כלל מחזיקי העניין של הבנק".