משבר הקורונה בשוק האמריקאי שחק את רווחי בנק אי.די.בי ניו יורק, הנמצא בבעלות בנק דיסקונט. הרווח ברבעון הראשון צנח ב־56% - מ־22.4 מיליון דולר ל־9.8 מיליון דולר - והתשואה על ההון (במונחים שנתיים) עמדה על 3.5% בלבד. מדובר בבנק הראשון המפרסם תוצאות רבעוניות.

הבנק נשלט במלואו על ידי בנק דיסקונט ומנוהל על ידי זיו בירון. אי.די.בי מהווה את אחד ממקורות הרווח העיקריים של דיסקונט.

עוד עולה מהנתונים כי ההכנסות, שגדלו ברבעון ב־9.3% הסתכמו ב־81.9 מיליון דולר, וההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ב־17.4 מיליון דולר – זאת לעומת 15.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עוד עולה כי הבנק הגדיל את מתן האשראי (התיק מסתכם ב־7.5 מיליארד דולר) בעיקר בסקטורים כמו המסחר והתעשייה ונדל"ן מסחרי. בתחום ההייטק, הרחיב הבנק את פעילותו ובכוונתו להציג ברבעון השני מוצר אשראי חדש.

מנגד, שיעורי הריבית הנמוכים יצרו לחץ על מרווח הריבית, שירד ל־2.28% לעומת 2.48% ברבעון הראשון של 2020.

ההוצאות שאינן מריבית תפחו ברבעון הקודם ב־12.4 מיליון דולר בשל הוצאה חד־פעמית שנוצרה בגלל מעבר לבניין גרייס בניו יורק, שצפוי לאכלס את משרדי המטה וכן את סניף מנהטן.

זיו בירון, נשיא ומנכ"ל אי.די.בי ניו יורק: "הביצועים ברבעון הראשון מעידים על איתנות הבנק במהלך היציאה ממגיפת הקורונה. הגידול המרשים בהיקפי ההלוואות החדשות והפיקדונות בכל אזורי ומגזרי הפעילות בארה"ב משקפים מגמה חיובית ובריאה להמשך השנה".