הממונה על השכר במשרד האוצר, קובי בר נתן, פרסם היום (שלישי) את דו''ח השכר בגופים הציבוריים, לפיו בשנת 2019 עמד השכר הממוצע בגופים המתוקצבים והנתמכים על 16,365 שקלים. על פי הדו''ח, בעשור האחרון גדל השכר הראלי הממוצע בגופים הציבוריים בשיעור של כ-14%.

בדו''ח צוין כי בחברות הממשלתיות, השכר הממוצע למשרה מלאה עומד על 23,930 שקלים. השכר עבור עובדים בגילאי 25-42, גבוה בכ-74% מהשכר במגזר הפרטי וכ-90% מהעובדים בחברות הממשלתיות מועסקים במשרה מלאה או יותר. בעשור האחרון חלה ירידה של כ- 4,500 עובדים בחברות הממשלתיות, זאת, בין היתר, בעקבות רפורמות ותכניות פרישה בחברת החשמל, התעשייה האווירית, דואר ישראל ותע"ש.

בשלטון המקומי, השכר הממוצע עומד על 11,073 שקלים, כאשר השכר הממוצע הגבוה ביותר לעובדי דירוג בשלטון המקומי, שולם לעובדי דירוג הרופאים הווטרינרים שהרוויחו כ-31 אלף שקלים. בנוסף, על פי הדו''ח, עובדי הרשויות המקומיות מהווים כ-40% מכלל עובדי הגופים הציבוריים וכ-25% מכלל עובדי המגזר הציבורי.

במערכת הבריאות ותאגידי הבריאות, השכר הממוצע עלה ריאלית ב-24% בעשור האחרון. זהו הסקטור בו השכר עלה בשיעור הגבוה ביותר מבין כלל הגופים הציבוריים, השכר הממוצע של עובד מערכת הבריאות הציבורית עומד על כ-24,400 שקלים למשרה מלאה, בעשור האחרון חלה עליה של 29% במספר העובדים בגופים הציבוריים במערכת הבריאות, זאת לצד גידול של 19% באוכלוסייה. עוד פורסם כי שכר הרופאים בגופים הציבוריים במערכת הבריאות עלה בכ- 45% נומינלי ובכ- 37% ריאלי בעשור האחרון. שכרו הממוצע של רופא עומד כיום על 39,930 שקל לחודש במשרה מלאה.

 מערכת הבריאות (צילום: מד''א) מערכת הבריאות (צילום: מד''א)

בגופים הציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה, השכר הממוצע עומד על כ-17,309 שקלים, עובדי סגל אקדמי בכיר מהווים כ- 23% מסך במשרות במערכת ההשכלה הגבוהה. שכר עובדים אלו עומד על כ- 30,555 שקלים. האוניברסיטאות מוציאות כ- 145 מיליון שקלים בשנה לכיסוי הוצאות נסיעה לכנסים בחו"ל, כשליש מהכספים נצברים לפדיון לטובת חבילת פרישה. רוב האוניברסיטאות מעניקות "סלי קליטה" במטרה לגייס חברי סגל חדשים. גובהו הממוצע של סל קליטה עומד על כ- 240 אלף שקלים ואף יכול להגיע לכדי 330 אלף שקלים בחלק מהאוניברסיטאות. הסלים ניתנים באופן אחיד מבלי להתחשב בקשיי הגיוס במערכת.

בתאגידים, השכר הממוצע עומד על כ-19,400 שקלים, ועלה בשיעור ריאלי של כ-15% בעשור האחרון. שכר הברוטו הממוצע למשרה מלאה של העובדים בתאגידי רווחה וכלכלה גדל בעשור האחרון בשיעור ריאלי של כ- 17%. עם זאת, שיעור העלייה עומד על כ -10%בלבד בניכוי של עובדי רשות שדות התעופה, ששכרם הריאלי עלה בכ- 26% בעשור האחרון. 26% מהעובדים בתאגידים השתכרו בשנת 2019 שכר ממוצע נמוך מהשכר הממוצע במשק. שכרם הממוצע עמד על 7,076 שקלים למשרה מלאה, ירידה של 2% בהשוואה לשנה הקודמת.