רואת החשבון ירין לידר, המשמשת כדירקטורית חיצונית בקמן קפיטל, דורשת לבטל את עסקת מכירת החברה לאיש העסקים משה חוגג, שמתכוון להפעילה בתחום המטבעות הדיגיטליים.

במכתב לחברה, שפורסם על פי דרישת רשות ניירות ערך, שוטחת לידר את טענותיה לגבי אופן אישור העסקה ודורשת לבטלה בגלל פגמים שנפלו בה, לכאורה. לדבריה, מכירת השליטה תתבצע במספר שלבים נפרדים, למרות שהיא אינה ניתנת להפרדה. עוד טוענת רו"ח לידר כי נתוני הקצאת המניות לבעל השליטה תמורת מחיקת חובות אינם תואמים את נתוני הדוחות הכספיים ל־2020, ולכן יש לבטל את ישיבת הדירקטוריון שאישר את העסקה ולקיים ישיבה נוספת.

בקמן הופתעו מהמכתב ודחו את כל הטענות על הסף. לדבריהם, הדירקטורית עצמה אישרה את ההסכם בישיבה שנערכה ב־26 באפריל והוא נשלח לעיונה שלושה ימים קודם לכן. בקמן מסבירים כי חוגג אינו מוגדר כבעל השליטה וכי צד נוסף לעסקה תהיה חברת אל־גב פיננסים, שאינה קשורה לחוגג.

כתוצאה מכך אין מדובר בעסקה עם בעל שליטה, ובכל מקרה חוגג מתכוון לפזר את מניותיו כך שאחזקותיו לא יעלו על 4.99%. זאת ועוד, חוגג לא יוגדר כבעל שליטה ולא כבעל עניין.

בקמן מסבירים את הסתירה לכאורה בנתוני הדוחות בהפרשי שכר החליפין. כך למשל החוב לבעל השליטה הקודם, יואל יוגב, עמד על 310 אלף דולר (שווה ערך ל־1.6 מיליון שקל במועד הדוח) וכיום מוערך בכמיליון שקל. החובות לספקים, ליועצים משפטיים, לדירקטורים, לביטוח נושאי משרד ולסמנכ"ל הכספים מסתכמים ב־1.6 מיליון שקל.

חוגג, הבעלים של קבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים ופעיל מרכזי בתחום המטבעות הדיגיטליים, אמור לרכוש 70.8% מקמן קפיטל שהינה שלד בורסה תמורת 15.9 מיליון שקל. בעסקה יוחלפו 53 מיליון מניות לפי מחיר של 30 אגורות למניה. להשקעה יצורפו משקיעים פרטיים שיזרימו לחברה 13.5 מיליון שקל נוספים, תמורת הקצאה במחיר של 1 שקל למניה. כספי ההשקעה, בסך כולל של 29.4 מיליון שקל, יוזרמו לתוכה ושמה יוחלף לרוי קפיטל (על שם בנו הבכור של חוגג).

לדברי חוגג, "תחום המטבעות הדיגיטליים הוא בעל פוטנציאל יוצא דופן והתזמון הוא מצוין. הרגולטורים ברחבי העולם מעכלים בחיוב את הטרנד וכבר יש גושפנקה רגולטורית. עם הידע והניסיון שלי בתחום נדע תוך זמן קצר להראות לשוק דברים נהדרים מבחינת התשואה והטכנולוגיות".