נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון חשף אתמול את התוכנית לצמיחת המשק והיציאה מהמיתון, כפי שהוצגה השבוע לשר האוצר אביגדור ליברמן. חלקים מהתוכנית תואמים את השקפותיו של ליברמן, וסביר להניח שייושמו בקרוב. במרכז התוכנית - המלצה להעלאת מסים החל משנת 2023 כאמצעי לסגירת הדרגתית של 1.2% לשנה בגירעון המבני. נזכיר ששר האוצר מתנגד בשלב זה להעלאת מסים.

העלאת המסים תהיה בעתיד, כדי שלא לפגוע בצמיחה במשק. בשלב הראשון של התוכנית, מדובר על הורדת הגירעון המבני החל מ־2023, דרך קיצוץ בהוצאות הממשלה והעלאת מסים. במשך שמונה השנים הבאות יבוצעו השקעות ורפורמות לעידוד הצמיחה. חלק מהגירעון המבני שנוצר כתוצאה ממשבר הקורונה ייפסק עם הפסקת תוכניות הסיוע. העלאת המסים נדרשת, כי האפשרות למימון תוכנית הצמיחה ללא העלאות מסים וקיצוץ בהוצאות אינה אפשרית, מאחר שהחוב יהיה גבוה. משבר הקורונה הקפיץ את הגירעון, שהגיע במאי השנה ל־10.5% מהתוצר.

אם יהיה קיצוץ בגירעון המבני, העלאת מסים וקיצוץ בהוצאות יגדילו עד שנת 2040 את התוצר ב־15%. בבנק ישראל ממליצים לפעול לשיפור מערכת החינוך באמצעות מערכת תמריצים לצוותי ההוראה ולימודי ליבה למגזר החרדי. מוצעות דרכים להגדיל את היקף האשראי לעסקים באמצעות שינוי במערכת המס ושינוי חוק עידוד השקעות הון המסייע לעסקים גדולים. עוד מדובר על שיפור הרגולציה, שתסייע בהגדלת התחרות בתחום תשתיות תחבורה. בנק ישראל מציע הקמת רשות מטרופולין שתרכז את סמכויות הרשויות המקומיות, ולא תעסוק בצורכי הרשות עצמה.