עסקת ענק של בנק הפועלים: דירקטוריון הבנק אישר אתמול את העברת משרדי ההנהלה הראשית של הבנק, הנמצאים כיום בשדרות רוטשילד בתל אביב, למשרדים חדשים שיקומו ברחוב לה גוורדיה בעיר ונמצאים בבעלות ויתניה ודלק מוטורס. שווי העסקה מוערך ב־970 מיליון שקל.

במסגרת העסקה רוכש הבנק את אחד המגדלים בפרויקט "ויתניה תל אביב" - 60 אלף מ"ר בשלב ג' שלו. הבנק יקבל מגדל משרדים בן 40 קומות מעל קומת קרקע ובניין בן 5 קומות שייבנה בצמוד למגדל בלה גוורדיה. המגדל נרכש ברמת מעטפת ונמכר עם 1,147 מקומות חניה. 

מועד המסירה של המגדל נקבע ל־52 חודשים מיום חתימת ההסכם, כאשר לשותפות אפשרות לדחות מועד זה ב־90 ימים נוספים. המעבר של משרדי הבנק צפוי להתרחש בעוד כארבע וחצי שנים.

הפרויקט יכלול עם השלמתו שלושה מגדלים של 40 קומות כל אחת, הכוללים 120,000 מ"ר משרדים, 10,000 מ"ר שטחי מסחר, 7,000 מ"ר מלונאות ואולמות קונגרסים ו־12,000 מ"ר למגורים (כ־200 יחידות דיור).

כמו כן ייבנו 5,000 מ"ר שטחים ציבוריים שיימסרו לעיריית תל אביב־יפו. בימים אלה החברה מסיימת לאכלס את המגדל הראשון בפרויקט, הכולל כ־40,000 מ"ר ב־31 קומות משרדים מעל 5 קומות מסחר. 

המשרדים החדשים שנקנו בעסקת הענק עם הפועלים ירכזו את עשרת מבני ההנהלה הראשית, לרבות חברות בנות וקמפוס הלמידה. את העסקה הוביל מטעם הבנק גדי אגמון, מנהל אגף הלוגיסטיקה בחטיבה הפיננסית.

לדבריו, העסקה תיצור התייעלות של 20% בשטחים הנחוצים לבנק. עוד נמסר כי הפועלים יבחן במקביל לעסקה תהליכי השבחה של נכסי הנדל"ן הנמצאים בבעלותו ואשר יתפנו כעת.

חברת ויתניה בניהול עופר זיו עוסקת בתחום הייזום, הפיתוח, הבנייה, האחזקה וניהול מבני משרדים, מסחר, מגורים ומלונאות בארץ ובחו״ל. בבעלות החברה מאות אלפי מ״ר שטחי משרדים ומסחר מניבים ברחבי הארץ ובחו״ל, שמושכרים.

את ויתניה ייצגו בעסקה עו"ד אייל מרום, מאור ישראלי, ליאור רלוי ומאיה הופטמן ממשרד גורניצקי ושות'. עורכי הדין שייצגו את הבנק הם חני אבינרי, דנה פלג סלובודקין ונעמי שפירו ממשרד מיתר עורכי דין.