לאחר סיום מתווה החל"ת: שיעור המובטלים במחצית השנייה של חודש יוני עמד על 8.8%, כך הודיע הלמ"ס היום (שני) בהודעה לתקשורת. מדובר בירידה בשיעור האבטלה, שכן במחצית הראשונה של חודש יוני האחוז עמד על 9.5%. 

שיעור האבטלה מורכב משלוש קבוצות. הראשונה, "בלתי מועסקים" - בני 15 ומעלה שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע, חיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת השבועות שקדמו לראיון והיו זמינים לעבודה בשבוע הקובע.

השנייה "מועסקים שנעדרו זמנית מעובדתם מסיבות הקשורות בקורונה" - בני 15 ומעלה המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל צמצום בהיקף עבודההשבתת מקום עבודה ואלה שציינו ב"אחר" שהם נעדרו בגלל קורונה, כולל עובדים הנמצאים בחופשה ללא תשלום, אם מובטחת חזרתם לאותו מעסיק.

השלישית, "הלא משתתפים בכוח העבודה שהפסיקו לעבוד בגלל פיטורים או סגירת מקום העבודה ממרץ 2020" - בני 15 ומעלה שלא עבדו בשבוע הקובע, ואין להם עבודה ממנה נעדרו כל השבוע הקובע ולא חיפשו עבודה באופן פעיל ב-4 שבועות שקדמו לראיון בסקר ופוטרו מעבודתם ממרץ 2020.

עוד הוסיפו בלמ"ס כי שיעור התעסוקה הכללי עלה מאז תחילת חודש מאי, ועומד על 59.4% (58.0% במחצית השנייה של מאי 2021).

כזכור, שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע כי מתווה החל"ת (חופשה ללא תשלום) יגיע לסיומו במועד הקבוע, סוף חודש יוני, ומליאת הכנסה אישרה את חוק החל"ת בקריאה שנייה ושלישית.

לשכת התעסוקה (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)לשכת התעסוקה (צילום: יונתן זינדל פלאש 90)

התיקון בחוק קובע כי נוכח העובדה שישנו קושי לחלק מהמובטלים לצבור תקופת הכשרה מספקת לצורך קבלת דמי אבטלה, אדם שהופסקה העסקתו בחודשים יולי עד ספטמבר של שנת 2021, יזדקק לשישה חודשי אכשרה בלבד, מתוך 18 החודשים האחרונים, במקום 12 חודשים שקבע חוק הביטוח הלאומי, ובהתאמה יהיה זכאי למחצית מימי האבטלה הקבועים בחוק לאדם במצב משפחתי זהה, שצבר תקופת אכשרה מלאה.

בנוסף, אדם שמלאו לו 45 ושולמו לו דמי אבטלה במהלך תקופת הקורונה, יהיה זכאי לימי אבטלה נוספים שמספרם מחצית מימי האבטלה להם היה זכאי לפי החוק המקורי ושאותם מימש בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה.