למרות הביקורת מצד גופים מוסדיים על העסקה הנרקמת שבה נופר אנרג'י תרכוש מקרן נוי את תחנת האנרגיה הסולרית מגלים, מתברר שקופות הגמל והפנסיה בניהול אלטשולר שחם מצטרפות לעסקה. נופר דיווחה שצירפה את אלטשולר שחם לעסקה לרכישת תחנת הכוח. בכוונת החברה לצרף לעסקה גופים מוסדיים נוספים. נופר תחזיק ב־55% ממניות תחנת הכוח ואלטשולר שחם ב־45%.

העסקה משקפת שווי של 580 מיליון שקל לתחנת מגלים, כפוף לבדיקת נאותות. נופר שואפת להגדיל את התשואה ביחס לתרחיש הבסיס, מכיוון שכ־40% מהמראות המשמשות להפקת אנרגיה מהשמש אינן מנוצלות בגלל עומס אנרגטי על המערכת. ניצול האנרגיה הנוספת יגדיל משמעותית את התשואה על ההשקעה.

בהתאם לתנאי הסכם הזיכיון BOT שנחתם עם מדינת ישראל, בגין כל חשמל שמיוצר עד להספק של 110MW משולם לתחנת כוח מגלים תעריף הצמוד לסל מדדים, העומד כיום על כ־84 אגורות לקילוואט.הקמת תחנת כוח מגלים וחיבורה לרשת החשמל הסתיימו ברבעון הראשון של 2019 - בעיכוב של שנה וחצי מהמועד שנקבע בהסכם הזיכיון. רכישת תחנת הכוח מגלים כרוכה בהתחייבויות פיננסיות לא מעטות.

יתרת ההלוואות שהועמדו לתחנת כוח מגלים על ידי קונסורציום בנקים בראשות בנק הפועלים הסתכמה ב־38.1 מיליארד שקל בריבית משוכללת של 5.2%־5.3% צמודה למדד ולמטבעות שונים. החוב נפרע בתשלומים רבעוניים עד דצמבר 2039 ותקופת הזיכיון תסתיים בשנת 2043.