קרנות ההשקעה פימי הודיעו אתמול על הסכם למכירת השליטה בחברת תדירגן לחברת DBSI שבשליטת ברק דותן ויוסי בן שלום. תדירגן נחשבה בשנים האחרונות ל"כבשה השחורה" בקרן ההשקעות שבשליטת ישי דוידי, הנחשבת למוצלחת ביותר בישראל. לפי ההסכם, פימי, המחזיקה ב־61.54% בזכויות ההצבעה, תמכור 75% מהמניות ל־DBSI ו־25% מהמניות לחברת ברין. קרן פימי לא תקבל תמורה מיידית עבור המניות, אך הרוכשות ישלמו תמורה עתידית מותנית בביצועים. 

ההסכם מבוסס על שיעור מתוך תקבולים שינבעו לרוכשות לאחר החזר השקעתן. ההתחייבות לתשלום התמורה המותנית תהיה בתוקף ל־10 שנים ומוגבלת לסכום מקסימלי של 10 מיליון דולר. ממועד העסקה יהיו הקונות אחראיות כלפי קרנות פימי בגין ערבות של 4 מיליון שקל שפימי העמידה לטובת צד שלישי.

חברת תדירגן עוסקת בפיתוח, עיבוד ושיווק מכלולים מכניים למכוניות. במפעלה בבית שאן מועסקים יותר מ־100 עובדים. החברה נקלעה לקשיים לאחר שספקים מאירופה ביטלו הזמנות. 

דוידי לא רצה לסגור את המפעל בבית שאן מחשש לפגיעה במוניטין של קרן ההשקעות. זאת הסיבה שהוא החזיק את תדריגן מעל למים באמצעות הזרמת מימון וביצוע חילופים ניהוליים. הוא אף הביע את תקוותו שבשלב מסוים ניתן יהיה לחלץ אותה מהקשיים. בפועל ההשקעה בתדירגן הצריכה זמן איכות ניהולי רב, ואיתור קונה בעל מוניטין פתר בשלב זה את הבעיה.