ממחקר מיוחד שמפרסם הבוקר (ראשון) שירות התעסוקה עולה כי אחת המגמות המאפיינות את שוק העבודה הישראלי בשנים האחרונות היא עלייה במספר המתפטרים. יותר ויותר עובדים בישראל בחרו מרצון לעזוב את משרותיהם. "בנסיבות של שוק חזק עם משרות פנויות רבות - בוחרים לא מעט עובדים להתפטר מתוך ביטחון שיוכלו למצוא עבודה חלופית וייתכן שאף בשכר גבוה יותר. בעשור זה, רוב מוחלט של המתפטרים היו מרוויחי שכר גבוה, בעלי משלחי יד אקדמיים ומיומנויות עבודה גבוהות", מדגישים בשירות התעסוקה.

המחקר מעלה כי למרבה ההפתעה וחרף המשבר הכלכלי, מאז התפשטות מגפת הקורונה במרץ 2020 נמשכה עלייה במספר ובשיעור המתפטרים מרצון. יתרה מכך, שיעורם של המתפטרים מקרב דורשי העבודה הגיע לשיאו דווקא מאז פרץ משבר הקורונה – אם ב-2014 היוו המתפטרים 12.3% מקרב דורשי העבודה ועלה בהדרגה לאורך השנים, הרי שמאז שפרץ המשבר עומד שיעורם על 22.6% (ללא דורשי עבודה שהוצאו לחל"ת), כאשר מרוויחי שכר נמוך הצטרפו גם הם למגמה הגוברת של ההתפטרות. 

מספר המתפטרים ב-2020 היה גבוה ב 107% בהשוואה למספרם ב-2012. כלומר, העלייה במספר המתפטרים (יותר מפי 2) בין 2012-2020 הייתה גבוהה לאין ערוך מהעלייה המקבילה שנרשמה בשיעור המועסקים (17%) באותן שנים. שיעור המתפטרים מגיל 55 ומעלה עלה בכ-68% במהלך המשבר בעוד מספר המתפטרים בגילאי 35-54 עלה ב 22.8%, ו-35% בקרב הצעירים עד גיל 34.  

מי מתפטר יותר? 

קודם למשבר, הקבוצה המתפטרת ביותר היא אימהות לילדים תלויים ולאחריה נשים ללא ילדים תלויים, גברים ללא ילדים תלויים ורק לבסוף אבות לילדים תלויים. מאז פרץ המשבר נרשמה מגמת שינוי, ונשים ללא ילדים תלויים החלו להתפטר בהיקפים דומים לאימהות לילדים תלויים.

בשירות התעסוקה סבורים שהעלייה במספר המתפטרים קשורה בעיקרה למנגנון החל"ת שאפשר זכאות לדמי אבטלה עד יוני 2021 גם למתפטרים, וזאת בכפוף לשלושה חודשי המתנה מרגע ההתפטרות ועד לתחילת קבלת הקצבה. "רבים", מסבירים בשירות התעסוקה, "העדיפו שלא לקבל שכר שלושה חודשים, אך לאחר מכן ליהנות מדמי אבטלה עד יוני 2021, בפרט מרוויחי שכר נמוך שהפער בין שכרם לגובה הקצבה לה זכאים אינו גדול". 

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, התייחס לנתונים ואמר: "לא כל המתפטרים השכילו לנצל את התקופה לחישוב מסלול קריירה מחדש ושיפור כישורי העבודה. מגמה זו מחדדת את הצורך בחיזוק מיומנויות עבודה, בפרט דיגיטליות, ובכך לאפשר חזרה מיטבית לשוק העבודה".